Levyseppä-hitsaaja

Ammatti

Levyseppä-hitsaaja valmistaa metallilevyistä työpiirustusten mukaisia tuotteita kuten putkia ja säiliöitä. Työssä käytetään erilaisia levyntyöstö- ja liitosmenetelmiä. Levyseppä-hitsaajia työskentelee esimerkiksi konepajoilla, verstailla ja telakoilla. Ammatissa tarvitaan metallin työstötekniikoiden hallinnan ja materiaalituntemuksen lisäksi mm. työpiirustusten lukutaitoa, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset, kuten konepajat, telakat, korjaamot, verstaat ja tehtaat.

Levyseppähitsaaja voi työskennellä myös muilla aloilla kuten esimerkiksi rakennusteollisuudessa.

Selaa työpaikkoja: Levyseppä-hitsaaja

Levyseppähitsaajan ammatti edellyttää levyntyöstö- ja liitosmenetelmien kuten hitsauksen hallintaa sekä materiaalien tuntemusta.

Työtehtävät edellyttävät koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttötaitoja.

Levyseppähitsaajan on osattava lukea työpiirustuksia sekä hallittava mittaustyöt.

Ammatissa on tunnettava laatuvaatimukset sekä hitsausalan standardit. Työn jäljen on aina täytettävä asetetut laatuvaatimukset.

Työ edellyttää huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Työssä on hallittava raaka-aineiden ja tarvikkeiden taloudellinen käyttö.

Ammatissa on kyettävä hahmottamaan hyvin kappaleiden avaruudellisia muotoja.

Työntekijältä vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Käsihitsaus edellyttää hyvää silmän ja käden yhteistoimintaa sekä pitkäjännitteisyyttä.

Kielitaitoa tarvitaan yhä useammin vieraskielisten teknisten selvitysten ja työohjeiden ymmärtämiseksi.

Työturvallisuustekijöiden noudattaminen on tärkeää. Työympäristö voi olla kylmä, kuuma tai meluisa ja hitsauskaasut voivat ärsyttää hengityselimiä, joten suojainten käyttö on tarpeen.

Hyvä näkökyky ja fyysinen kunto ovat tarpeen. Usein työskennellään vaikeissa työasennoissa, kumartuneena tai polvillaan.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua levyseppähitsaajaksi. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös tuotantotekniikan ammattitutkinto ja tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti, jonka saa suoritettuaan yhden päivän pituisen tulityökurssin.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä noudatetaan Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen liitto ry:n välistä teknologiateollisuuden työehtosopimusta.

Peruspalkka koostuu työn vaativuuden mukaisesta tuntipalkasta ja henkilökohtaisesta palkanosuudesta. Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat ammatinhallinta, monitaitoisuus, työtulos ja huolellisuus. Lisäksi tulevat mahdolliset lisät. Yrityskohtaiset tulospalkkiolisät ovat mahdollisia. Palkkausmuotoja ovat aikapalkka tai urakkahinnoitteluun perustuva suorituspalkka.

Autoalalla noudatetaan Metallityöväen liiton ja Autoalan keskusliiton välistä autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimusta.