Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikka on yksi teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta. Tieto- ja viestintätekniikan yritykset valmistavat ohjelmistoja sekä tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja, konsultointia, tietokantapalveluita ja sisällön tuotantoa. Tieto- ja viestintätekniikka on palveluala, jonka yritykset toimivat yhä useammin kansainvälisillä markkinoilla. Korkeatasoista osaamista tarvitaan ohjelmisto- ja palvelutuotannon tehtävien lisäksi asiakastuessa ja konsultoinnissa sekä hallinnon, oston ja hankinnan sekä markkinoinnin ja myynnin tehtäväalueilla.

Veli 4

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset. Toimialan yritykset tekevät ohjelmistoja, tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja ja konsultointia, tietokantapalveluita sekä sisällön tuotantoa. Tuotantotoimintaa on kotimaan lisäksi myös ulkomailla.

Tieto- ja viestintätekniikka työllistää myös työpaikoissa, jotka eivät kuulu teknologiateollisuuteen. Näitä ovat esimerkiksi tietoliikenneoperaattorit, alan tukku- ja vähittäiskauppa sekä laitteiden asennuksiin, huoltoon ja korjaukseen erikoistuneet yritykset.

Työpaikkoja on myös tietotekniikkaa käyttävien yritysten ja organisaatioiden kuten virastojen ja oppilaitosten atk-keskuksissa, IT-osastoissa, tietotekniikkaosastoissa ja vastaavissa. Myös eri järjestöt työllistävät tietotekniikan tehtävissä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon. Tutkintonimike on datanomi. Tutkinnossa voi suuntautua käytön tukeen tai ohjelmistotuotantoon.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon. Tutkintonimike on ICT-asentaja tai elektroniikka-asentaja.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös tieto- ja viestintätekniikan, tietokoneasentajan ja tietoliikenneasentajan ammattitutkinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan, tietokoneyliasentajan ja tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinnot.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tietojenkäsittelyä. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös tietotekniikkaa sekä ohjelmistotekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä. Opinnoissa voi suuntautua tietotekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Muihin tieto- ja viestintätekniikan tehtäviin soveltuva koulutus riippuu siitä, millä tehtäväalueella työskennellään. Esimerkiksi hallinnon, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin soveltuvia tutkintoja ovat mm. kauppatieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri, tradenomi (AMK) ja merkonomi.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Teknologiateollisuuteen kuuluva tieto- ja viestintätekniikka työllistää Suomessa noin 74 000 ammattilaista.

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina jonkin verran. Tieto- ja viestintätekniikan työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät, koska tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään nykyaikaisessa yhteiskunnassa kaikkialla, mikä luo kysyntää alan tuotteille ja palveluille.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 313 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Päivitetty: