Vieraskynä: Oma osaaminen pois piilosta

Blogi

Mitä osaat, missä olet hyvä ja mitkä ovat vahvuuksiasi? Uskon, että osaamistesi ja vahvuuksiesi lista on pitkä tai ainakin houkuteltavissa pitkäksi.

Milman kuva

Näin uskon, sillä me suomalaiset olemme tutkitusti osaavaa ja oppimisesta nauttivaa kansaa. Sitran reilulle 2000 aikuiselle tekemä kysely elinikäisestä oppimisesta vahvisti, että opimme läpi elämän hyvin monenlaisissa yhteyksissä: perhe-elämässä, ihmissuhteissa, työssä, koulutuksessa ja harrastuksissa. Oppiminen vaatii joskus valtavasti työtä, mutta on toisinaan kovin arkista: opimme lukemalla, mobiililaitteiden äärellä, kädentaitojen parissa, tekemällä töitä muiden kanssa ja kokeilemalla uusia asioita. Jokaiselle meistä kertyy valtava määrä osaamista elämän varrella, joskus jopa huomaamatta.

Silti osaamisemme jää joskus piiloon meiltä itseltämmekin. Sitran kyselyyn vastanneista vain vähän useamman kuin joka toisen oli helppo kertoa, mitä osaa. Myös tuore Miten osaaminen näkyväksi -selvitys kertoo, että oman osaamisen tunnistamiseen liittyvää ohjausta tarvittaisiin lisää. Ohjausta on toki tarjolla ja tekoälyäkin valjastetaan jo monin paikoin tueksi: esimeriksi Työmarkkinatorilla tekoäly auttaa jatkossa sanoittamaan omaa osaamista.

Pohdin, voisiko omaa osaamista houkutella esille myös itse. Elinikäisen oppimisen kyselyn tulosten mukaan oppimisen äärellä koetaan innostusta ja uteliaisuutta. Ihmiset kokevat oppimisen iloa paitsi koulutuksen ja työn parissa myös harrastuksissa ja verkostoissa. Ehkäpä omaa osaamista voisi huhuilla piilosta kysymällä itseltään: Mitä teen mielelläni? Mikä saa minut innostumaan? Mitkä asiat sujuvat arjessani helposti?

Vaikka oman osaamisen sanoittaminen olisi itselle vaikeaa, muut näkevät meissä asioita, joita itse emme näe. Kyselyyn vastaajat kertoivat kokevansa oppimisen iloa auttaessaan muita ja että heidän työyhteisönsä arvosti heidän osaamistaan. Osaaminen tuleekin näkyväksi monissa arjen tilanteissa, esimerkiksi kun neuvomme ystävää, opetamme lasta, opastamme tuttavaa itsellemme tutussa asiassa, perehdytämme kollegaa ja kun touhuamme vapaa-ajalla muiden kanssa. Ehkä omaa osaamista voi saada näkyväksi kysymällä itseltään: Millaisissa asioissa minulta usein pyydetään apua? Mistä saan hyvää palautetta ja kiitosta?

Olen huomannut, että muut ihmiset ovat mainio peili omalle osaamiselle. Uskon, että moni meistä yllättyisi iloisesti kuullessaan, mitä muut meissä näkevät. Mitäpä jos kysyisi ystävältä, puolisolta, sukulaiselta, tuttavalta, kollegalta, some-seuraajilta tai harrastuskaverilta: Missä olen mielestäsi hyvä? Miten kuvaisit minua? Esiin tulee varmasi vahvuuksia, joita itse ei olisi tullut edes ajatelleeksi.

Milma Arola 
johtava asiantuntija
Sitra, Osaamisen aika