Vieraskynä: Työnantaja, laske rimaa ja helpota nuoren työnhakua!

Blogi

Nuoret kokevat nykypäivänä työnhaun haastavaksi. Talous ja nuoret TATin tulevaisuusraportista (2020) selviää, että 82 % yläkoululaisista odottaa kuitenkin innolla työelämään pääsyä. Tutkimuksen mukaan työelämä kiinnostaa nuoria jo varhain, mutta tietoa työelämästä kaivataan lisää.

Essi_Lehtovaara_700px.jpg

Työnhaussa pärjäävät parhaiten niin sanotut superihmiset, joille on jo kertynyt kilometrejä työnhaussa ja CV:stä löytyy muutakin kuin tyhjä aukko. Lohdutuksena ei-superihmisille: työnhakutaidot ovat harjoiteltavia taitoja. Nuoret saavat oppinsa työnhakuun ja työhakemuksen kirjoittamiseen pääasiassa koulunpenkiltä, mutta onko koulusta saatu oppi riittävää? Haastattelin muutamaa yläaste- ja lukioikäistä nuorta ja kysyin heidän ajatuksiaan työnhakuun ja työelämään liittyen. Kokosin näistä tärkeimmät viestit työnantajille viiden vinkin muodossa.

1. Laske rimaa!

Tarjoa rohkeasti kesätöitä nuorelle, vaikka hänellä ei olisi aiempaa työkokemusta. Muista, että nuori kerryttää osaamistaan myös harrastusten ja vapaa-ajan kautta. Keskustele nuoren kanssa, miten nämä osaamiset hyödyttävät nuorta työssä.

2. Tarjoa mahdollisuus eri lähtökohdista tuleville nuorille

Harvalla nuorella on käytössään valmiiksi laajoja verkostoja työnhakuun. Anna mahdollisuus myös muille kuin tuttaviesi lapsille.  Voit olla nuorelle ensimmäinen väylä luoda uusia kontakteja ja auttaa nuorta sanoittamaan omaa osaamistaan seuraavissa työpaikoissa.

3. Ota TET-harjoittelijoita

Ota useampia TET-harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä työpaikallesi. Esimerkiksi TET-jaksojen avulla voit sytyttää nuorelle innostuksen alaasi kohtaan ja saada nuoren hakeutumaan tulevaisuudessa alallesi. Muista kertoa nuorelle monipuolisesti alaan liittyvistä tehtävistä, koulutuksista ja työnäkymistä. Muistuta nuorta myös kesätöiden hakemisesta, sillä hyvin suoritettu TET-jakso voi edesauttaa nuorta saamaan kesätöitä yrityksestäsi.

4. Tarjoa nuorelle monipuolisia työtehtäviä

Kahvin keittäminen tai arkistointi ei tarjoa nuorelle riittävästi työkokemusta. Voisitko kysyä nuorelta hänen osaamisestaan ja antaa hänelle myös työtehtäviä hänen oman kiinnostuksensa mukaan? Kerro selkeästi työpaikkailmoituksessasi mitä työtehtävät pitävät sisällään ja pysy lupauksissasi myös käytännön tasolla.

5. Osallista nuori työyhteisöösi

Kiinnitä huomiota siihen miten nuoret työntekijät huomioidaan työpaikassasi. Muista hyvä perehdytys ja kerro mitä nuorelta odotat – ja toisin päin. Kiinnitä huomiota työympäristösi viihtyisyyteen ja panosta työkulttuuriin. Ole joustava etätöiden suhteen, jos mahdollista.

Kun kokemusta ei vielä ole, nuoren kannattaa valmistautua hyvin – se vie jo pitkälle. Talous ja nuoret TATin kehittämä Duunikoutsi-sovellus tarjoaa nuorelle tukea työelämään valmistautumisessa ja erityisesti työnhaussa. Sovelluksen haasteita suorittamalla nuorelle kertyy tarvittava tieto työelämää varten sekä paremmat valmiudet työelämään siirtymiseen. Sovellusta kannattaa hyödyntää myös osana nuoren työtehtäviä. Lopuksi varma vinkki, jolla onnistut: tarjoa nuorelle mahdollisuuksia työhön, hän kartuttaa kokemustaan parhaiten töitä tekemällä. Nuorelta opit myös itse aina jotakin uutta.

Essi Lehtovaara
Projektipäällikkö, Talous ja Nuoret TAT ry

TAT ry:n palvelut löytyvät Työmarkkinatorin kautta, sillä TAT ry kuuluu Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniverkostoon.