Vieraskynä: Modernilla rekrytoinnilla parempiin tuloksiin

Blogi

Yritykset kamppailevat hakijamäärien kanssa, joko niitä on liikaa tai liian vähän. Hakijat kamppailevat kankeiden järjestelmien ja ghoustaavien yritysten kanssa. Rekrytoijat seuraavat somea jännityksellä - onko luvassa somekohu hakijakokemukseen liittyen? Rekrytoinnista on tullut näkyvää ja hakijoiden vaatimusten muutokset ovat muokanneet yritysten suhtautumista rekrytointiin. Enää ei ole kyse vain oikean henkilön löytämisestä vaan koko yrityksen houkuttelevuudesta.

Wilma Vilen

Modernissa rekrytoinnissa hakija on kaiken keskiössä ja hän on asiakas. Hakijakokemukseen panostaminen ja hakijalähtöinen toiminta ovat modernin rekrytoinnin perusta. Kyseessä on aina kahden kauppa eli myös hakijan tulee ostaa hakemansa paikka sekä yritys. On tärkeää ymmärtää kohderyhmää, miten heitä tulisi puhutella ja mistä heidät tavoittaa parhaiten. Rekrytoivan yrityksen tulee pystyä vastaamaan selkeästi miksi henkilön tuli tulla juuri heille.

Kaikki lähtee alkukartoituksesta

Alussa on tärkeää tunnistaa aito tarve, eli mitä ollaan hakemassa. Mitä haetulla henkilöllä on ehdottomasti oltava ja mitä osaamista voidaan opettaa tai kouluttaa matkan varrella. Kun on kirkkaana, mitä ollaan hakemassa ja mistä, on paljon helpompi puhutella juuri oikeaa kohderyhmää sekä tunnistaa potentiaaliset hakijat. Lisäksi on tärkeää kirkastaa rekrytointiprosessin vaiheet ja aikataulu, näin siitä on helppo viestiä myös hakijoille.

Työpaikka taas on kuin tuote tai palvelu, jota halutaan markkinoida, jotta se tavoittaa oikean kohderyhmän parhaalla mahdollisella tavalla. Tehtävän tulee houkutella hakijoita, joten on tärkeää sanoittaa, mitä henkilö saa ja millainen tehtävä on aidosti kyseessä ja mitä henkilöltä odotetaan. Hakijan tulisi pystyä tunnistamaan onko hän soveltuva henkilö tehtävään työpaikkailmoituksen luettuaan. Hyvä työpaikkailmoitus on karsiva ja tavoitteena on saada laadukkaita hakijoita ei vain valtavaa määrää hakijoita.

Vaivaton hakeminen ja hakijaviestinnän merkitys

Hakeminen avoimeen tehtävään on tehty mahdollisimman vaivattomaksi ja se onnistuu, vaikka kännykällä. Hakijalle lähtee heti tieto, että hakemus on vastaanotettu ja viestissä on lisätietoja prosessin etenemisestä sekä yhteystiedot keneltä saa lisätietoja. Hakijaviestintä on koko rekrytointiprosessin ajan aktiivista, ajantasaista ja personoitua. Hakija tietää koko ajan missä mennään ja mitä on odotettavissa. Laadukas viestintä sitouttaa hakijaa ja se, miten se hoidetaan, luo kuvaa koko yrityksen tavoista toimia hakijalle. On tärkeää muistaa, että jokainen hakija on arvokas ja kaikille hakijoille tulee viestiä myös heille, jotka eivät etene prosessissa. 

Kohtaavatko toiveet?

Haastattelu on enemmän keskustelu, jossa punnitaan hakijan ja tehtävän sekä yrityksen sopivuutta toisilleen. Ilmapiiri on rennon keskusteleva ja hakijalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä pohdintaa, ostaako hän tehtävän ja yrityksen. Keskusteluihin on hyvä osallistaa tulevia tiimiläisiä, sillä on tärkeää tietää kenen kanssa töitä tulisi tekemään. On tärkeää muistaa, että tämä on kahden kauppa. Hyvin toteutettu haastattelu lisää hakijan intoa haettua tehtävää kohtaan, antaa lisätietoja ja jättää selkeän kuvan hakijalle, miten kaikki tulee etenemään.

Miksi moderni rekrytointi?

Modernilla rekrytoinnilla pystytään tavoittamaan tehtävän kannalta relevantit henkilöt ja saadaan houkuteltua heidät hakemaan tehtävään. Hakijoiden laatu paranee ja he ovat sitoutuneempia rekrytointiprosessiin sekä yritykseen. Virherekrytointien määrä vähenee, kun aidosti tiedetään mitä ollaan hakemassa ja keskustelu on avointa sekä molemminpuolista. Hyvin hoidettu rekrytointi on aina positiivista markkinointia työnantajamielikuvan kannalta ja auttaa myös jatkossa houkuttelemaan hyviä tekijöitä.

Mikäli omat kädet eivät riitä laadukkaan hakijakokemuksen luomiseen ja modernin rekrytoinnin toteuttamiseen, niin suosittelen kääntymään ammattilaisten puoleen. Rekrytoinnin ammattilainen ymmärtää aidon tarpeen, osaa miettiä parhaat tavat ja väylät rekrytoinnin toteuttamiseen ja ennen kaikkea osaa tunnistaa potentiaaliset hakijat.

Wilma Vilen 
Head of Recruitment 
Choice HR

Choice HR:n palvelut löytyvät Työmarkkinatorin kautta, sillä Choice HR kuuluu Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniverkostoon.