The entrepreneur and unemployment security

Yrittäjällä on hieman erilaiset työttömyysturvasäännökset kuin palkansaajilla. Yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä työttömyysturvan saaminen riippuu toimintasi vaatimasta työmäärästä.   

Sivutoimisena yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan. Tulosi huomioidaan ja työttömyysturva sovitellaan niiden mukaan.  

Päätoimisena yrittäjänä tai omassa työssäsi työllistyvänä voit saada työttömyysturvaa, jos työllistymisesi on kestänyt yhdenjaksoisesti enintään 2 viikkoa. 

Jos aloitat uuden yritystoiminnan ollessasi työttömänä tai työllistyt omassa työssäsi, niin sen pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä neljän ensimmäisen kuukauden aikana, vaan vasta sen jälkeen. Voit saada näiden neljän kuukauden ajalta työttömyysturvaa, jossa otetaan huomioon yritystoiminnasta saamasi tulo. Työttömyysturvaa voi saada, jos kaikki muut työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset täyttyvät, mm. tulee hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja pitää työnhaku voimassa TE-toimiston kanssa sovitusti. 

Omassa työssä työllistyviä ovat esimerkiksi apurahan saajat, freelancerit, omaishoitajat, työosuuskunnan jäsenet, urheilijat sekä vapaaehtois- ja talkootyötä tekevät.

Freelancerina voit ottaa vastaan vähäisiä määriä toimeksiantopohjaisia keikkoja menettämättä työttömyysturvaa, niistä on kerrottava etukäteen TE-toimistolle.

Työosuuskunnan jäsenenä voit saada työttömyysturvaa, jos työosuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä ja joiden omistusosuus on alle 15 %. Jos omistusosuus on suurempi, jäsen katsotaan työttömyysturvan osalta yrittäjäksi.

Yritystoiminnan keston vaikutus työttömyysturvaan

Enintään kaksi viikkoa kestävä yritystoiminta

Jos työllistymisesi yrittäjänä kestää yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysturvaan. 

TE-toimisto ei selvitä lyhytkestoisen yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteesi saada työttömyysturvaa.

Sinun tulee ilmoittaa työllistymisestäsi työttömyysturvan maksajalle. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysturvasi kanssa. 

Ilmoita työllistymisestäsi myös TE-toimistoon, jos TE-toimisto on aiemmin katsonut yritystoimintasi sivutoimiseksi ja yritystoimintasi laajenee tai yritystoiminnan kestosta ei ole varmuutta. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse henkilöasiakkaan puhelinpalveluun. 

Jos työllistyt yrittäjänä yli kaksi viikkoa ja jos kyseessä on uusi, työttömänä ollessa aloitettu yritystoiminta, niin pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Muussa tapauksessa pää- tai sivutoimisuus selvitetään.  

Yli kaksi viikkoa kestävä yritystoiminta

Ilmoita työllistymisestäsi työttömyysturvan maksajalle sekä TE-toimistoon Oma asiointi -palvelun kautta tai puhelimitse henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.

TE-toimisto selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä.  

Jos sinua pidetään yrittäjänä, TE-toimisto ratkaisee, onko työllistymisesi yritystoiminnassa pää- vai sivutoimista. Arvioitaessa yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ratkaisevaa on toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta saamasi tulot tai voitto. Työllistyminen on päätoimista, jos yritystoimintasi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi vastaanottaa kokoaikatyötä.  

Jos olet päätoiminen yrittäjä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan.  

Jos yritystoimintasi on sivutoimista, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.

Yli kaksi viikkoa kestävän uuden yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana  

TE-toimisto selvittää työttömyytesi ja yritystoiminnan aloittamisajankohdan.  

Pääsääntöisesti TE-toimisto ei arvioi yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta.  

Sinun tulee ilmoittaa yritystoiminnasta saatavat tulot työttömyysturvan maksajalle. Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.  

Jos haet työttömyysturvaa yritystoiminnan ajalta, sinun tulee pitää työnhakusi voimassa ja hakea kokoaikatyötä. Yritystoiminta ei ole pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista.  

Yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuus arvioidaan TE-toimistossa neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.  Jos yritystoiminnan arvioidaan silloin olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysturvaan päättyy.  Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.  TE-toimiston ratkaisu koskee vain neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä ole takautuvaa vaikutusta.

Yritystoiminnan päättyminen

Enintään kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan osalta työttömyysturvan maksaja toteaa työjakson keston ja selvittää sovitellun työttömyysturvan maksamisen edellytykset.

Jos olet työllistynyt yrittäjänä päätoimisesti yli kahden viikon ajan, työttömyysturvan saaminen edellyttää joko koko yritystoiminnan lopettamista tai joissain tilanteissa oman työskentelysi päättymistä.

Jos on aloittanut uuden yritystoiminnan työttömänä ollessa, TE-toimisto ei selvitä pää- tai sivutoimisuutta neljän ensimmäisen kuukauden aikana, vaan vasta sen jälkeen. Näiden neljän kuukauden ajalta sinun on mahdollisuus saada työttömyysturvaa. Jos yritystoimintasi katsotaan neljän kuukauden jälkeen päätoimiseksi, niin työttömyysturvan saaminen edellyttää joko koko yritystoiminnan lopettamista tai joissain tilanteissa oman työskentelysi päättymistä. Yritystoiminnan voi lopettaa myös neljän kuukauden aikana, jolloin oikeus työttömyysturvaan jatkuu ennallaan.

Yritystoiminnan lopettamista ei edellytetä työttömyysturvan saamisen näkökulmasta, jos TE-toimisto on katsonut yritystoimintasi sivutoimiseksi, eikä tilanne ole muuttunut.  

Vapaaehtois- ja talkootyö

Vapaaehtois- ja talkootyö ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos se on palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä. Työttömyysturvaa ei voi saada, jos et vapaaehtoistyön tai talkootyön takia voi vastaanottaa kokoaikatyötä.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet kuntakokeilun asiakas, ilmoita vapaaehtois- tai talkootyön tekemisestä kotikunnallesi. Mikäli ei ole täysin selvää, että kyse on työttömyysturvalain mukaisesta palkattomasta, tavanomaisesta yleishyödyllisestä vapaaehtois- tai talkootyöstä, kotikuntasi lähettää sinulle selvityspyynnön, johon voit vastata.

Palvelut

Lue lisää

Updated: