Ansiopäiväraha Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ

Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille.

Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Päivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä palkasta tai yritystulosta.

Voit laskea arvion päivärahasi määrästä osoitteessa www.tyj.fi.

Suomessa on 24 palkansaajien työttömyyskassaa ja yksi yrittäjien työttömyyskassa. Ansiopäivärahaa haetaan siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet. Jos et ole liittynyt työttömyyskassaan, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.

Kuljetusalan Työttömyyskassan Netta-verkkopalvelu

Netta-verkkopalvelussa voit hakea päivärahaa, vuorottelukorvausta tai liikkuvuusavustusta.

Open e-service

eAsiointi

eAsioinnissa voit hakea kassan maksamia etuuksia, kuten ansiopäivärahaa, toimittaa liitteitä sähköisesti sekä tarkistaa ja ylläpitää tietojasi.

Open e-service

Asiointipalvelu OmaYTK

OmaYTK-asiointipalvelussa voit hoitaa helposti kaikki työttömyys- ja lomautusaikaan liittyvät päiväraha-asiat.

Open e-service

Sähköinen asiointi

Palvelualojen työttömyyskassan sähköisessä asioinnissa hoidat työttömyysturvaan liittyvät asiasi.

Open e-service

eAsiointi

Finkan eAsioinnissa voit hakea ansiopäivärahaa, lähettää viestejä ja liitteitä sekä tarkistaa jäsenyystietosi

Open e-service

eAsiointi (eMMA)

MMA Kassan sähköisen asioinnin avulla hakemusten ja muiden asiakirjojen toimittaminen kassaan on nopeaa ja vaivatonta.

Open e-service

Sähköinen asiointi eWertti Nettikassa

eWertin kautta hoidat työttömyyspäivärahaan liittyvät asiasi helposti ja suojatusti.

Open e-service

eAsiointi

eAsioinnissa voit hakea kassan maksamia etuuksia, toimittaa liitteitä sähköisesti sekä tarkistaa ja ylläpitää tietojasi.

Open e-service

Openetti

Openetti on turvallinen tapa hakea sähköisesti kassan maksamia etuuksia. Openetistä voit myös lähettää meille viestejä suojatun yhteyden kautta.

Open e-service

KOKO-kassan eAsiointi

KOKOn eAsioinnissa voit hakea ansiopäivärahaa, toimittaa kassalle liitteitä ja lähettää sekä vastaanottaa viestejä.

Open e-service

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

  • olet kokonaan tai osittain työtön
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias).

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, oletko työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain, jos TE-toimiston lausunto on esteetön. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa yli kahden viikon ajan, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Tarkempaa tietoa työvoimapoliittisista edellytyksistä ja työnhakijaksi ilmoittautumisesta saat TE-toimistosta. Ilmoittautumisen jälkeen on tärkeää noudattaa TE-toimiston antamia ohjeita ja päivämääriä työnhaun voimassa pitämiseksi.

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2020 oltava vähintään 1 236 euroa kuukaudessa. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet yrittäjäkassan jäsenenä toiminut vähintään 15 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista. Vuonna 2020 laajuudeltaan olennaisena yritystoimintana pidetään aikaa, jona olet eläkevakuuttanut itsesi vähintään 13 076 euron vuositulosta. Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot ja sen tulee täyttyä työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana.

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti, vaan voit saada etuutta aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jona olet ilmoittautunut TE-toimistoon.

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen omasta työttömyyskassasta neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit kuitenkin lähettää ensimmäisen hakemuksen jo kahden tai kolmen viikon työttömyyden jälkeen.

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Kassa ottaa huomioon viisi omavastuupäivää ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät.

Ansiopäivärahahakemuksen mukana tulee useimmiten toimittaa seuraavat liitteet:

  • Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta.
  • Kopio työsopimuksesta.

Hakemukseen on henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen liitettävä myös:

  • Palkkatodistus, jos tulorekisteriin ei ole täytetty riittäviä tietoja päivärahasi laskemista varten.
  • Päätös sosiaalietuuden myöntämisestä, jos saat esim. eläkettä, sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea.
  • Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Mahdollinen portaikko- tai muutosverokortti tulee kuitenkin liittää alkuperäisenä hakemukseen.

Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää sinulle päätöksen etuuden maksuperusteista, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen ansiopäivärahaa varten.

Palvelualojen työttömyyskassan puhelinpalvelu

Palvelualojen työttömyyskassa palvelee arkisin klo 10 - 14.

Contact details

+358 20690211

Service hours

Mon-Fri: 10:00-14:00

Työttömyyskassa Finkan puhelinpalvelu

Työttömyyskassa Finkan puhelinpalvelu palvelee jäseniä tiistaisin ja torstaisin kello 10-14.

Contact details

+358 98689400
Normaali puhelumaksu

Service hours

Tue: 10:00-14:00
Thu: 10:00-14:00

Exceptional service hours

Katso poikkeavat palveluajat osoitteesta finka.fi
00:00-00:00

Asiakaspalvelu - Yleinen työttömyyskassa YTK

Sinun oppaasi työelämän käänteissä. Puhelinneuvontamme on avoinna ma-to klo 10-14.

Contact details

+358 27607620
Jonotuksesta ja puhelusta menee normaali puhelinmaksu.

Service hours

Mon-Thu: 10:00-14:00

Kuljetusalan Työttömyyskassan puhelinpalvelu

Kuljetusalan Työttömyyskassa antaa henkilökohtaista puhelinneuvontaa maanantaista perjantaihin klo 9 - 12 sekä lisäksi tiistaisin klo 13 - 15.

Contact details

+358 9613111

Service hours

Puhelinpalvelu on avoinna
Mon: 09:00-12:00
Tue: 09:00-12:00, 13:00-15:00
Wed-Fri: 09:00-12:00

Exceptional service hours

Independence Day
6.12.2021:
Closed
2nd Day of Christmas
26.12.2021:
Closed
Midsummer Day
25.6.2022:
Closed
All Saints' Day
6.11.2021:
Closed
Whit Sunday
5.6.2022:
Closed
Ascension Day
26.5.2022:
Closed
Christmas Eve
24.12.2021:
Closed
Epiphany
6.1.2022:
Closed
May Day
1.5.2022:
Closed
New Year's eve
31.12.2021:
Closed
Christmas Day
25.12.2021:
Closed
Easter Monday
18.4.2022:
Closed
Easter Sunday
17.4.2022:
Closed
Good Friday
15.4.2022:
Closed
Maundy Thursday
14.4.2022:
Closed
Midsummer Eve
24.6.2022:
Closed
New Year's Day
1.1.2022:
Closed

Työttömyyskassa Aarian puhelinpalvelu

Työttömyyskassa Aaria palvelee puhelimitse tiistaisin kello 9-11:30 ja torstaisin kello 9-11:30.

Contact details

+358 97206820
Jonotusajalta peritään normaali puhelumaksu.

Yrittäjän Työttömyyskassan puhelinneuvonta

Yrittäjän Työttömyyskassan henkilökohtaista puhelinneuvontaa

Contact details

+358 96224830

Service hours

Mon: 09:00-12:00
Tue: 09:00-12:00, 13:00-15:00
Wed-Thu: 09:00-12:00

KOKO-kassan puhelinpalvelu

KOKOn puhelinpalvelu palvelee ma–to klo 10–14 ja pe klo 10–13.

Contact details

+358 947637600

Languages: Finnish and Swedish
Producer: Lakimiesten työttömyyskassa Työttömyyskassa Aaria The Unemployment fund for highly educated KOKO Teollisuuden työttömyyskassa Työttömyyskassa Statia Palvelualojen Työttömyyskassa Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Kuljetusalan Työttömyyskassa Yleinen työttömyyskassa YTK Työttömyyskassa Finka Lääkärien Työttömyyskassa Opettajien Työttömyyskassa Työttömyyskassa Pro Yrittäjän Työttömyyskassa
Cost: undefined

Updated: