Olika sätt att arbeta på

tavat-tehda-toita.jpg

Sätten att arbeta förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare eller yrkesidrottare, eller i ett arbetsandelslag eller kanske som frivilligarbetare. De olika sätten erbjuder också alternativ då du förbereder dig på förändringar i arbetslivet.

Det finns många sätt att arbeta på. Du kan samla in din utkomst samtidigt eller turvis från flera olika källor. Du kan till exempel vid sidan av lönearbete eller studier arbeta deltid som företagare, och ditt arbete kan också bestå av många korta arbetsmöjligheter. Och har du tänkt på att du också kan få inkomster från dina fritidsintressen?   

Genom att sysselsätta dig själv kan du kanske påverka var och när du arbetar. I bästa fall ökar flexibiliteten och du kan göra val utgående från din egen livssituation.  

När det kommer till de olika formerna av arbete är det många som funderar på arbetslöshetsfrågor, eftersom det inte finns någon enhetlig modell för dem. Din rätt till arbetslöshetsersättning påverkas av om du arbetar som löntagare eller företagare eller om du sysselsätter dig själv genom eget arbete (till exempel som närståendevårdare eller idrottare). Även den arbetsmängd och arbetstid som din sysselsättning kräver har betydelse.  

Läs mer

  • Som lättföretagare kan du arbeta via faktureringstjänster, andelslag eller digitala arbetsförmedlingsplattformar.

  • Inom kultur- och vetenskapsbranschen kan du sysselsätta dig med hjälp av stipendium, till exempel som forskare eller konstnär. Stipendier beviljas av staten och av privata fonder.

  • Som frilansare kan du arbeta utan fast anställning för en eller flera uppdragsgivare samtidigt.

  • Som en medlem i ett arbetsandelslag äger du en del av andelslaget och kan sysselsätta dig genom det.

  • Som närståendevårdare sysselsätter du dig genom att ta hand om en familjemedlem eller en annan närstående som är sjuk, har en skada eller i övrigt behöver specialomsorg och inte klarar av vardagen på egen hand.

  • Som yrkesidrottare kan du trygga din utkomst med ett ekonomiskt avtal till exempel med en idrottsförening, med stipendium, med ett sponsoravtal eller med en annan inkomstkälla.

  • Frivilligarbete eller talkoarbete är oavlönat och allmännyttigt arbete som kan jämföras med grannhjälp.

Uppdaterad: