Frilansare

Som frilansare kan du arbeta utan fast anställning för en eller flera uppdragsgivare samtidigt.

Du är antingen företagare eller arbetstagare, eller så får du arbetsersättning. Du kan göra ett uppdragsavtal som antingen är ett tidsbundet arbetsförhållande, eller så gör du det som företagare. Om du tar emot arbetsersättning omfattas du inte av arbetslagstiftningen, utan din ställning jämställs med en företagare. 

Mer information

Uppdaterad: