Sysselsätta dig själv

Sätten att arbeta förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare eller yrkesidrottare, eller i ett arbetsandelslag eller kanske som frivilligarbetare. De olika sätten erbjuder också alternativ då du förbereder dig på förändringar i arbetslivet.

kuvituskuva

Det finns många sätt att sysselsätta dig själv. Du kan samla in din utkomst samtidigt eller turvis från flera olika källor. Du kan till exempel vid sidan av lönearbete eller studier arbeta deltid som företagare, och ditt arbete kan också bestå av många korta arbetsmöjligheter. Och har du tänkt på att du också kan få inkomster från dina fritidsintressen?   

Genom att sysselsätta dig själv kan du möjligen påverka var och när du arbetar. Flexibiliteten kan öka och du kan göra val utgående från din egen livssituation.

Många funderar på arbetslöshetsfrågor, eftersom det inte finns någon enhetlig modell för dem. Din rätt till arbetslöshetsersättning påverkas av om du arbetar som löntagare eller företagare eller om du sysselsätter dig själv genom eget arbete (till exempel som närståendevårdare eller idrottare). Även den arbetsmängd och arbetstid som din sysselsättning kräver har betydelse.  

Läs mer

Uppdaterad: