Stipendiemottagare

Inom kultur- och vetenskapsbranschen kan du sysselsätta dig med hjälp av stipendium, till exempel som forskare eller konstnär. Stipendier beviljas av staten och av privata fonder.

Att söka stipendier för konstnärlig verksamhet 

Centret för konstfrämjande (Taike) delar varje år ut statsunderstöd i form av stipendier och stöd för konstnärlig verksamhet åt enskilda konstnärer, arbetsgrupper och gemenskaper. Statens konstnärsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer och kritiker inom de konstnärliga branscherna. Konstnärsstipendier och arbetsstipendier är avsedda att användas för konstnärligt arbete. 

Därtill beviljar Taike projektstipendier för enskilda projekt och mobilitetsstipendier för yrkeskonstnärers utlandsresor. Projekt- och mobilitetsstipendier delas också ut till arbetsgrupper. 
De special- och verksamhetsbidrag som Taike delar ut är avsedda för föreningar, fonder, andelslag, kommuner och företag. 

Utbildnings- och kulturministerier delar ut statsunderstöd bland annat för utbildning, vetenskap, kultur, idrott och ungdomsarbete. Understöden beviljas för ansökan och beviljandet är behovsprövat. Ministeriet beviljar i huvudsak understöd till gemenskaper. 

I Finland finns det också flera privata fonder och stiftelser som delar ut stipendier. 

De instanser som delar ut stipendier har listats i databasen Aurora, som innehåller uppgifter om de som finansierar vetenskap, konst och kultur i Finland. De flesta som beviljar stipendier har ansökningsperioder, men vissa har kontinuerlig ansökningstid. 

Mer information

Att söka stipendier för vetenskaplig verksamhet 

Om du arbetar inom vetenskap eller forskning kan du ansöka om stipendium för din utkomst och för att täcka utgifter i anslutning till forskning. Stipendier kan ges åt studerande som avlägger en grundexamen och åt påbyggnadsstuderande. Studerande som avlägger en grundexamen beviljas ofta engångsstipendium, medan påbyggnadsstuderande kan beviljas stipendier för en längre tid. Även arbetsgrupper kan få stipendier.  

De instanser som delar ut stipendier har listats i databasen Aurora, som innehåller uppgifter om de som finansierar vetenskap, konst och kultur i Finland. De flesta som beviljar stipendier har ansökningsperioder, men vissa har kontinuerlig ansökningstid. 

Mer information

Uppdaterad: