Franchising

Franchising gör det möjligt för dig att grunda ett företag som självständig företagare, men som medlem i en företagskedja enligt en färdig modell.

Genom att ingå franchising-avtal får du rätt att använda företagskedjans varumärke och affärsverksamhetsmodell. Du betalar en avtalsenlig ersättning för detta, som kan vara en årlig avgift eller en procentuell andel av antingen försäljningen eller vinsten. Franchising har under de senaste decennierna varit en växande form av företagande och har spridit sig även i Finland till allt nyare branscher.

Uppdaterad: