Begrepp i anslutning till självsysselsättning

Begreppet självsysselsättning beskriver nya arbeten och former av företagande som utförs på många olika sätt.

Det beskriver förändringen och mångfalden i sätten att arbeta. Begreppet omfattar olika former av att sysselsätta sig själv som förenas av att arbetet utförs på egen hand och självständigt samt att arbetet liknar företagande. En självsysselsatt person är egenföretagare, självständig yrkesutövare, frilansare eller stipendiemottagare som huvudsyssla eller bisyssla.

En ensamföretagare

Är en person som arbetar på egen hand i sitt eget företag. Bolagsformen kan vara aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag. 

En självständig yrkesutövare eller egenföretagare

Är en person som arbetar i sin egen firma. 

En frilansare

Innebär en person som sysselsätter sig själv men som inte är en företagare, en självständig yrkesutövare eller egenföretagare. Frilansare har ofta flera arbetsgivare samtidigt. Frilansare kan också vara lättföretagare. 

Stipendiemottagare

Arbetar på motsvarande sätt, ofta i olika långa snuttar för en eller flera uppdragsgivare, och beviljas stipendier. 

Faktureringstjänster

Användningen av faktureringstjänster, d.v.s. så kallat lättföretagande, är ett sätt att sysselsätta sig själv. Begreppet lättföretagande uppkom i och med faktureringstjänsterna och är en etablerad term i talspråket. Begreppet beskriver dock inte personens officiella status, och lättföretagare klassificeras antingen som löntagare eller företagare beroende på perspektiv. Genom att använda faktureringstjänster kan självsysselsatta personer fakturera för arbetet de utfört utan att ha ett eget företag som s.k. lättföretagare. Fakturerings- och lönebetalningstjänsten ansvarar för de lagstadgade skyldigheter som utlovats. 

Digitala arbetsförmedlingsplattformar

Digitala arbetsförmedlingsplattformar är marknadsplatser där de som erbjuder arbetsprestationer och de som beställer arbete möts. Det finns olika arbetsförmedlingsplattformar och deras tjänsteutbud varierar. Vanligen förmedlar arbetsförmedlingsplattformarna kortvariga arbetsuppdrag eller projektarbeten, och beroende på plattformen kan de också sköta lönebetalningen för den som beställer arbetet samt andra arbetsgivarskyldigheter. 

Uppdaterad: