Lättföretagare

Som lättföretagare kan du arbeta via faktureringstjänster, andelslag eller digitala arbetsförmedlingsplattformar. Ditt arbete kan till exempel vara uppgifter med anknytning till hemmet, välbefinnande, underhållning, byggande, undervisning eller datateknik.

Faktureringstjänster  

Ditt arbete kan bestå av korta arbetsmöjligheter som du tar emot via till exempel faktureringstjänster eller andelslag, som en så kallad lättföretagare.  

Genom att använda faktureringstjänster kan du fakturera ditt arbete utan eget företag. Fakturerings- och lönebetalningstjänsten ansvarar för de lagstadgade skyldigheter som utlovats.   

Digitala arbetsförmedlingsplattformar

Ditt arbete kan bestå av korta arbetsmöjligheter som du får till exempel via digitala arbetsförmedlingsplattformar. I dessa förmedlas i allmänhet korta arbetsuppgifter eller projektarbeten. De sköter om lönebetalningen för beställarens del, samt ofta också andra arbetsgivarskyldigheter. Oftast erbjuds enskilda projekt utan arbetsförhållande, men en del plattformar anställer också sina arbetstagare.

Tjänster som Jobbmarknads samarbetspartner erbjuder:

Uppdaterad: