Närståendevårdare

Som närståendevårdare sysselsätter du dig genom att ta hand om en familjemedlem eller en annan närstående som är sjuk, har en skada eller i övrigt behöver specialomsorg och inte klarar av vardagen på egen hand.

Ett avtal om närståendevård uppgörs tillsammans med kommunen för att du ska kunna få stöd för närståendevård.

Mer information

Uppdaterad: