Frivilligarbete

Frivilligarbete eller talkoarbete är oavlönat och allmännyttigt arbete som kan jämföras med grannhjälp.

Genom frivilligarbete kan du få erfarenhet och kunnande som hjälper dig att sysselsätta dig.  

Mer information

Uppdaterad: