Inhyrd arbetstagare

Du kan sysselsätta dig själv som inhyrd arbetstagare via ett bemanningsföretag.

I ett anställningsförhållande som inhyrd arbetskraft finns tre parter: arbetstagaren, bemanningsföretaget och användarföretaget. Ett företag som behöver arbetstagare kan ingå avtal med ett bemanningsföretag om att hyra arbetstagare. Du ingår ett arbetsavtal med bemanningsföretaget, så det företaget är din arbetsgivare och betalar din lön. Du arbetar på användarföretagets arbetsplats och användarföretaget ansvarar för handledningen och styrningen av ditt arbete. Som inhyrd arbetstagare kan du samtidigt vara anställd hos flera olika användarföretag.

I fråga om inhyrd arbetskraft gäller i regel samma arbetslagstiftning som i andra anställningsförhållanden, men i arbetsavtalslagen finns vissa bestämmelser som uttryckligen gäller inhyrd arbetskraft.

Mer information

Tjänster som Jobbmarknads samarbetspartner erbjuder

Uppdaterad: