Utbildning och karriär

koulutus-aihesivu-2.jpg

Funderar du på att välja yrke, komplettera din yrkeskunskap eller byta karriär? Läs Jobbmarknads tips om vilka stöd du kan få i olika skeden av din karriär. Karriärvägledning, många utbildningsmöjligheter och träningar hjälper dig att utreda din situation och förverkliga dina planer.

  • Om du funderar på yrkesbytet, berättar vi på Jobbmarknad om olika alternativ så att du får en frisk fläkt i ditt arbetsliv.

  • Har du yrkeskompetens som du vill utveckla? Att utnyttja och därmed utveckla ditt nuvarande kunnande kan hjälpa dig åt rätt riktning i din karriär eller ditt yrke. 

  • Har du tappat kursen i studiernas stormiga vindar? Vi har samlat ihop information om olika studiesätt på Jobbmarknad.  

  • När du närmar dig pensionsåldern kan du fatta ett beslut om passar sig: du kan fortsätta arbeta, gå i deltidspension eller njuta av livet som pensionär. Vi berättar också vad du ska göra om du måste gå i invalid- eller arbetslivspension eller om du blir arbetslös just före pensionsåldern. Man kan också återvända till arbetslivet efter att ha gått i pension.

Uppdaterad: