Yrkesbyte

Om du funderar på yrkesbytet, berättar vi på Jobbmarknad om olika alternativ så att du får en frisk fläkt i ditt arbetsliv.

Ett yrkesbyte kan bli aktuellt flera gånger under ditt liv. Ibland är ett yrkesbyte den enda möjligheten, exempelvis om den egna branschen inte längre har arbete att erbjuda eller om du tvingas byta bransch på grund av hälsoskäl. 

 Att tröttna på sitt arbete är normalt, men du kan hitta motivation igen genom att göra små förändringar. Om det har blivit dålig stämning på arbetsplatsen kan ett byte av arbetsplats vara en enklare lösning än att studera till ett nytt yrke. 

Ett yrkesbyte behöver inte nödvändigtvis betyda ett byte av bransch eller arbetsplats. Stora organisationer erbjuder arbetstagare sina egna utbildningsprogram som kan genomföras vid sidan om arbetet. Utbildning kan ge behörighet till nya arbetsuppgifter och kan också påverka lönen.

En del företag erbjuder också utbildningspaket till de som blivit uppsagda. Paketet kan förutom utbildning innehålla hjälp om yrkesval och arbetssökning.  

Uppdaterad: