Till ett nytt yrke genom läroavtalsutbildning

Lär du dig genom att göra? Genom en läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad examen eller delar av examen.

Utbildningen är vanligtvis avgiftsfri och du får en lön enligt branschens kollektivavtal för studietiden. Om du är arbetslös arbetssökande lönar det sig att utreda dina möjligheter att få lönesubvention för en läroavtalsutbildning vid TE-byrån.  

Om arbetsgivaren inte betalar dig lön för den tid du har teoristudier kan du också för denna tid få ekonomiskt stöd. 

Tjänsten

Uppdaterad: