Utkomst under studierna

Det finns flera sätt att klara sig ekonomiskt under studierna.

Som studerande är dina primära utkomstkällor studiestödet samt eventuell lön från arbete. Möjliga utkomstsätt är också till exempel studier med arbetslöshetsförmån, rehabiliteringsstöd samt olika stipendium. 

Services

Som studerande är du berättigad till utkomststöd till exempel när ditt studiestöd har avbrutits eller det har upphört. Du kan vara berättigar till utkomststöd också på sommaren om du inte har möjlighet att studera och inte har fått en arbetsplats. Du observerar väl att din livssituation och förmögenhet påverkar möjligheten att få utkomststöd. Utkomststödet är en stödform i sista hand.  

Uppdaterad: