Olika sätt att studera

Har du tappat kursen i studiernas stormiga vindar? Vi har samlat ihop information om olika studiesätt på Jobbmarknad.  

Genom att studera kan du avlägga en helt ny examen, avlägga en delexamen eller skaffa dig tilläggskompetenser. Genom arbetskraftsutbildning kan du studera till en ny yrkesexamen eller en del av den. Du kan studera på basis av din nuvarande kompetens eller byta riktning helt.

Nuförtiden betyder studier sällan att man sitter i en pulpet, utan det finns flera olika sätt att studera. Sådana är till exempel distans- eller närstudier, flerformsstudier samt självständiga studier. Du kan till och med lära dig ett nytt språk eller att spela ett instrument med hjälp av en applikation på din smarttelefon.

Ett helt liv av lärande – beroende på situationen kan studera på heltid, vid sidan av arbetet eller under en arbetslöshetsperiod. Om du till exempel ska integreras eller är sjukledig, pensionerad eller föräldraledig kan påverka dina möjligheter att studera, men i alla situationer är det dock möjligt att studera någonting och på något sätt.

Tjänster

Läs mer

Mer information

Studier vid sidan om arbetet

Om du är anställd är du kanske intresserad av olika flerformsstudier och kurser samt möjligheten att studera på alternerings- eller studieledighet. Syftet med flerformsstudier är att de kan genomföras vid sidan om studierna, så att det ordnas mindre närundervisning som mest äger rum på kvällar och veckoslut.

Praxisen för studieledigheter varierar från arbetsplats till arbetsplats, så det lönar sig att diskutera ämnet med sin arbetsgivare.

Tjänster

Läs mer

Mer information

Studier som arbetslös

Om du är arbetslös har du många olika möjligheter att utveckla din kompetens eller pröva på något helt nytt. Om du är en arbetslös arbetssökande är det viktigt att du kommer överens om studier med din lokala arbets- och näringsbyrå före du inleder studierna

Mer infomation

Tjänster

Uppdaterad: