Ändring i arbetslivet med vuxenutbildningsstödet

Att studera är inte endast för unga. Även som vuxen kan du utveckla dina yrkeskunskaper eller studera någonting helt nytt.

Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsstöd kan vara en lösning att försäkra din utkomst under dina studier. 

Om du uppfyller kraven för vuxenutbildningsstödet har du möjlighet till examensinriktade studier, att avlägga delar av en examen samt yrkesinriktad tilläggsutbildning i Finland.  

Under stödtiden ska du vara på studieledighet eller annan oavlönad ledighet.  Om du vill arbeta under dina studier eller har andra inkomster kan du få jämkad vuxenutbildningsstöd för att stöda din utkomst. 

Du har möjlighet att få vuxenutbildningsstöd även som företagare. 

På Åland följs landskapets egna studiestödslagar. 

Uppdaterad: