Studera utomlands

När du arbetar eller studerar utomlands utvecklar du dina språkfärdigheter och får värdefull erfarenhet som du med all säkerhet kommer att ha nytta av också i fortsättningen. Om du är 30 år eller yngre kan du också söka dig till ungdomsutbyte. På den här sidan hittar du information om olika alternativ.

Studier utomlands 

Du kan studera utomlands i olika skeden av livet. Dina studier kan vara från någon vecka till flera år. 

Om du studerar i Finland kan du söka dig utomlands genom studieutbyte. Där kan du avlägga en del av studierna inom din examen i Finland. Information om studieutbyte får du av koordinatorn för internationella ärenden vid din egen läroanstalt. 

Du kan också avlägga en hel examen utomlands. Studierna varar flera år beroende på omfattningen av examen. 

Praktik utomlands 

Praktik utomlands har en nära anknytning till studierna och är möjligt för i första hand studerande och nyutexaminerade. Praktiken stöder 

 • praktikantens professionella utveckling och språkfärdigheter 
 • praktikanternas och deras arbetsgivares allmänna internationella färdigheter. 

Om du studerar vid en yrkesläroanstalt kan du söka en plats för inlärning i arbete utomlands via din läroanstalt. 

När du är högskolestuderande kan du hitta praktikplatser utomlands till exempel genom 

 • att du själv tar kontakt direkt med arbetsgivarna. Kontrollera med din högskola om du kan få praktikantstöd via den. Erasmus+-stöd kan beviljas för praktik i EU-länderna, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien eller Turkiet. Du kan söka praktikplatser via till exempel EURES-portalen 
 • via din högskolas kontakter 
 • vid Utbildningsstyrelsen (EDUFI-praktik) eller 
 • via internationella studentorganisationer. 

Om du är en nyutexaminerad eller arbetslös ungdom kan du ansöka om 

 • praktikplats utomlands via olika program och projekt 
 • arbetslivspraktik utomlands. 

18–35-åringar som precis avlagt en yrkesutbildning på andra stadiet kan söka sig utomlands till Erasmus+-stödd praktik via Allianssin nuorisovaihtos projekt Ready for Life. 
Nyutexaminerade från högskolor kan ansöka om EDUFI-praktikplatser via Utbildningsstyrelsen. När praktiken inleds får det ha förflutit högst ett år från utexaminerandet. 

Mer information om de olika möjligheterna för att få internationell erfarenhet finns på Utbildningsstyrelsens tjänst maailmalle.net samt från via olika rådgivningstjänster. 

Youth in Action för ut ungdomar i Europa 

Europeiska unionens Youth in Action  

 • främjar som en del av Erasmus+-programmet ett aktivt medborgarskap hos ungdomar samt rörligheten mellan länderna i Europeiska unionen 
 • stöder samarbetet inom den europeiska ungdomsbranschen samt utbyte av information och erfarenheter 
 • är avsedd för ungdomar i ålder 13–30 och utan övre åldersgräns för dem som arbetar med unga. 

I programmet ingår flera olika ungdomsprojekt och aktiviteter från gruppträffar till Europeiska volontärtjänsten. 

Arbetsläger eller volontärarbete 

Internationella arbetsläger är ett bra sätt att bekanta sig med mållandets kultur. Samtidigt utför du i en multikulturell grupp volontärarbete som är till nytta för det lokala samfundet. 

Lägren varar i allmänhet 2–3 veckor. De ordnas i olika delar av världen, i huvudsak sommartid. Deltagarna är vanligtvis 18–30 år gamla men det finns ingen övre åldersgräns. Ingen lön betalas för arbetet, ersättningen består av mat och logi. 

Internationella arbetsläger kan du söka till via bland annat organisationen för internationellt volontärarbete Kansainvälinen Vapaaehtoistyö, KVT, och via Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. 

Ett långvarigt volontärarbete är ett bra alternativ till exempel för den som tar ett sabbatsår. Volontärarbetsperioden ger i allmänhet upphov till en del kostnader, som man måste stå för själv. Europeiska volontärtjänsten (EVS) erbjuder emellertid möjlighet för 17–30-åriga europeiska ungdomar att delta i ett mer långvarigt volontärarbete med EU-stöd.

På webben

Uppdaterad: