Till ett nytt yrke genom läroavtalsutbildning

Lär du dig genom att göra? Genom en läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad examen eller delar av examen.

Läroavtal innebär att utbildningen i huvudsak sker på en arbetsplats. Du får alltså en examen genom att arbeta. Om det behövs kan utbildningen kompletteras till exempel med studier vid en läroanstalt. Utbildningen är vanligtvis avgiftsfri och under läroavtalstiden får du lön enligt kollektivavtal.

Ett läroavtal utgör en visstidsanställning som ingås mellan utbildningens anordnare, den studerande och arbetsplatsen. Den läroavtalsstuderande ska vara minst 15 år och den veckovisa arbetstiden ska vara minst 25 timmar.

Att hitta en lämplig plats

För ett läroavtal krävs en arbetsplats, som den läroavtalsstuderande ska hitta själv. Om du är arbetssökande kan du söka efter tillgängliga läroavtalsjobb bland lediga tjänster hos TE-byrån eller kontakta arbetsplatser som intresserar dig. Om du arbetar kan du fråga din arbetsgivare om du kan genomföra läroavtalsutbildningen på din nuvarande arbetsplats. När det finns en arbetsplats, kontakta din närmaste läroavtalsanordnare.

Utbildningsanordnaren säkerställer att arbetsplatsen är lämplig som inlärningsmiljö. Samtidigt bedöms arbetsplatsens säkerhet för den studerande. En ansvarig handledare utses på arbetsplatsen. Om det finns förutsättningar för att anordna utbildningen kan ett läroavtal ingås.

Studieplanering

Den studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren planerar läroavtalsutbildningens innehåll tillsammans. Den studerandes behov av kompetens bedöms och tidigare förvärvad kompetens beaktas. Till den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK), som bifogas läroavtalet, antecknas arbetsuppgifterna, studierna, proven och handledningsåtgärderna.

Försörjning under läroavtalsutbildningen

  • I första hand får läroavtalsstuderande lön.
  • Om arbetsgivaren inte betalar dig lön för den tid du har teoristudier kan du också för denna tid få ekonomiskt stöd. 
  • Om du är arbetslös arbetssökande, bör du utreda dina möjligheter till lönestöd under läroavtalsutbildningen i TE-byrån. 

Läs mera

Tjänsten

Mer information

Uppdaterad: