Kompetensutveckling

Har du yrkeskompetens som du vill utveckla? Att utnyttja och därmed utveckla ditt nuvarande kunnande kan hjälpa dig åt rätt riktning i din karriär eller ditt yrke. 

På Jobbmarknad hittar du tips på hur du kan utveckla dina nuvarande kunskaper och färdigheter.

Identifiera din kompetens

Vet du redan allt du kan? Med hjälp av en kompetenskartläggning kan du lära dig mer om dig själv och vilka kunskaper det lönar sig att utveckla.   

Mer information

Komplettera studier och examina

Vid högskolor är det också möjligt att avlägga studier som kompletterar tidigare högskoleexamina och som baserar sig på tidigare kompetens. De här studierna går också ofta att kombinera med arbete.

Mera information

Lärande i arbete

Lär du dig bättre genom att göra saker? Lärande i arbete kan vara ett alternativ för dig. Det finns olika sätt att lära sig och studera i arbetet.

Läroavtal

Läroavtal är utbildning som sker på arbetsplatsen. Du får alltså en examen genom att arbeta. I läroavtalet ingår också teoridagar vid en läroanstalt. Kontakta arbets- och näringsbyrån för att utreda dina möjligheter att få lönesubvention för läroavtalsutbildningen.

Arbetsprövning

Om du vill pröva på om en viss bransch passar dig eller hurdana arbetsuppgifter som ingår i ett visst yrke kan du söka till arbetsprövning genom arbets- och näringsbyrån. Arbetsprövningen är avsedd för arbetslösa och personer i deltidsarbete.

Arbetspraktik

Arbetspraktik är en viktig del av de flesta yrkesinriktade studierna och högskolestudierna. Då får du för första gången utnyttja teorin i praktiken. Det lönar sig att lägga ner tid på att välja en lämplig plats, eftersom du eventuellt kan få in foten mellan dörren.

Trainee-program

Om du skulle villa komma framåt i din egen organisation ska du ta reda på om din arbetsplats erbjuder möjligheten till ett trainee-program.

Lönesubvention

Om det har varit svårt för dig att sysselsätta dig på grund av brister i din kompetens kan du eventuellt sysselsättas med hjälp av lönesubvention och utveckla din yrkeskompetens genom praktiskt arbete. Du kan ansöka om ett lönesubventionskort från arbets- och näringsbyrån och berätta för potentiella arbetsgivare att du hämtar en del av lönen med dig.

Tjänster

Läs mera

Arbetskraftsutbildning

Genom företagarkursen som ordnas som arbetskraftsutbildning kan man inleda företagsverksamhet med låg tröskel. Man kan också avlägga en yrkesexamen eller delar av den som arbetskraftsutbildning.  De populära FEC-utbildningsprogrammen är också populära arbetskraftsutbildningar. Arbetskraftsutbildningar erbjuds i första hand för arbetslösa.

Tjänster

Kompetensutveckling för arbetslösa

Om du vill dra nytta av möjligheten att utveckla din kompetens under din arbetslöshetsperiod kan du bekanta dig med frivilliga studier. Eller om du bara saknar en liten del av din examen eller är intresserad av en kort kompletterande kurs, till exempel en taxikurs, kan du bekanta dig med kortvariga studier med arbetslöshetsförmån.

Tjänster

Tjänster som Jobbmarknads samarbetspartner erbjuder

Uppdaterad: