Personkundernas situationer

Hitta information och tjänster för just din situation

Vi vill betjäna dig i varje skede av ditt liv och på ett sätt som passar din situation. Välj det innehåll som passar din situation.

  • Saknar du förändring i arbetslivet? Är du intresserad av en ny karriär eller studier? På Jobmarknad berättar vi om olika alternativ så att du får en frisk fl...

  • Skulle företagande kunna vara din grej? Företagsrådgivarna hjälper dig då du startar företagsverksamhet och vägleder dig vidare. I Karriärträning och företag...

  • Om du är studerande och vill till skolbänken, då hittar du på Jobbmarknaden råd om inkomstanordning och vinkar för jobbsökning. Läs också om olika sätt att s...

  • Din karriär börjar redan på din första arbetsplats - lär dig allt du kan, den erfarenheten kan vara till nytta i framtiden.

  • Kommer du snart att återvända till arbetslivet efter att till exempel ha tagit hand om ditt barn eller en närstående? På Jobbmarknad finns det stöd och råd t...

  • Då du permitteras, avbryts ditt arbetsförhållande och löneutbetalning tillfälligt. Som permitterad har du vissa rättigheter. Arbetslöshetsersättningen kan tr...

  • Känns det som om arbetsplatserna är omöjliga att få eller att det gått en lång tid sedan det senaste arbetsförhållandet? På Jobbmarknad berättar vi hur du k...

  • Utkomstskyddet för arbetslösa hjälper dig i vardagen om du blir arbetslös. Ditt första steg är att anmäla dig som arbetslös arbetssökande.

  • Är du på väg till Finland som arbetstagare eller företagare? På Jobbmarknaden finns det information om att börja arbeta, att grunda ett företag och arbetsliv...

  • När du närmar dig pensionsåldern kanske du funderar på om du ska fortsätta i arbetslivet eller gå i pension. På Jobbmarknad finns det information som kan hjä...