Om du är arbetslös eller blir arbetslös

Läs Jobbmarknadens tips och regler om jobbsökning. Logga in och skapa en egen profil. Via profilen kan arbetsgivare ta kontakt med dig direkt och du kan få rekommendationer om arbetsplatser. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande via TE-tjänsternas e-tjänster senast den första dagen du är arbetslös.

Om du blir arbetslös eller dina studier avslutas och du inte har ett jobb, anmäl dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån genast, senast den första dagen du är arbetslös, via TE-tjänsternas e-tjänster.  

Med arbetslös arbetssökande avses utöver personer utan arbete även arbetssökande som är permitterade, har förkortad arbetsvecka eller står utanför arbetskraften.

Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort eller inte är finsk eller EU-/EES-medborgare kan du anmäla dig via telefonservicen eller genom att besöka TE-byrån.  

Om du söker arbetslöshetsförmån får du efter att du inlett jobbsökningen ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån eller en begäran om ytterligare upplysningar för utlåtandet. Det finns många faktorer som kan påverka din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Mer information om dessa hittar du i punkten om arbetssökandens rättigheter och skyldigheter. I TE-tjänsternas e-tjänster kan du svara på redogörelseförfrågan, se de arbetskraftspolitiska utlåtanden som getts och statusen för behandlingen av de redogörelser du gett.  

Att anmäla sig som arbetssökande och om att ansöka utkomstskydd under de kommunala sysselsättningsförsöken

De kommunala sysselsättningsförsöken innebär att en del av TE-byråernas kunder överflyttas till kunder i kommunerna. Alla kunder anmäler sig som arbetssökande via Mina e-tjänster på TE-tjänsternas hemsida. Sysselsättningsförsöken innebär inte förändringar i hur du ansöker om utkostskydd för arbetslösa från Fpa eller arbetslöshetskassan. Din arbetsansökan ska dock vara i kraft. 

Mer information

Du kan ansöka om utkomstskydd för arbetslösa antingen från arbetslöshetskassan eller Fpa. Arbetslöshetsförmåner betalas endast under den tid du är arbetssökande hos TE-tjänsterna.  

Anmäl dig på nytt som arbetslös arbetssökande även efter en eventuell arbetskraftsutbildning eller efter en period med lönesubvention.  

Läs mer

Tjänster

Du kan söka efter lediga platser med hjälp av ordsökning. Om du vill begränsa din sökning väljer du "Fler sökalternativ". Du kan hitta de mest lämpade jobben för dig genom att logga in och skapa din egen jobbsökningsprofil. På det här sättet kommer du att se de bästa fåfängarna direkt för dig, och arbetsgivare som söker anställda kan ha direktkontakt med dig!

Omställningsskydd kliver i bilden i det skedet när du sägs upp på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker.

Målet med omställningsskyddet är att hjälpa dig framåt så snabbt och så smärtfritt som möjligt. Omställningsskyddet kan innehålla bl.a. betald ledighet för arbetssökning, utbildning under uppsägningstiden och uppgörandet av en handlingsplan tillsammans med TE-byrån. 
 
Omställningsskyddets mål är att hjälpa arbetstagaren framåt och göra förändringssituationen lättare för dig också. Åtgärdsmodellen innehåller effektiv information, en handlingsplan som gjorts upp tillsammans med personalen och möjlighet att hjälpa den uppsagda framåt.  

Rådgivning i frågor som berör omställningsskyddet fås via telefontjänsten och från sakkunniga inom omställningsskydd vid TE-byrån.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun dig råd i frågor som gäller omställningsskydd. Dessutom hjälper arbets- och näringsbyråns experter på omställningsskydd dig i omställningsskyddssituationer. Du har också tillgång till arbets- och näringsbyråns telefontjänster.

Tjänster

Mer information

Att söka jobb är dock en färdighet som du kan lära dig och utveckla, rentav till en mästerlig nivå.

Det krävs hårt jobb för att få ett jobb. Ansträng dig och visa framfötterna. 

Det är inte enkelt att söka jobb och du måste ofta tampas med svåra problem längs vägen. Att söka jobb är dock en färdighet som du kan lära dig och utveckla, rentav till en mästerlig nivå. 
Har du hittat ett intressant jobb? Nedan finns några tips på vad du bör göra.

Ta reda på information om arbetsuppgifterna och arbetsgivaren. 

 • Vilka huvudansvar innebär jobbet och vilka särskilda krav ställer det? 
 • Kräver jobbet någon särskild examen eller arbetserfarenhet? 
 • Vilka av kraven för jobbet kan du lära dig? 
 • Vilken typ av person söker man efter till jobbet? 
 • Motsvarar arbetsuppgifterna din kompetens? 
 • Intresserar arbetsgivaren, branschen och arbetsuppgifterna dig? 

Skaffa dig mer bakgrundsinformation om arbetsgivaren. Ta åtminstone reda på information om arbetsgivarens 

 • bransch, storlek, vision och organisationsstruktur 
 • olika avdelningar och arbetsuppgifterna för dem som arbetar på avdelningarna. 

Kontakta arbetsgivaren och förvissa dig om att jobbet motsvarar din kompetens och dina önskemål. I allmänhet framgår det tydligt av annonsen hur arbetsgivaren vill bli kontaktad. Ring alltid om det är möjligt – samtalet hjälper dig att besluta om du ska skicka in en ansökan eller inte. 

Jobbsökandet är en förhandling mellan arbetsgivaren och den potentiella arbetstagaren. I bästa fall väcker telefonsamtalet arbetsgivarens intresse för din kompetens. Arbetsgivaren lägger ditt namn på minnet, vilket gynnar dig när rekryteringsprocessen går vidare. Fråga vilken typ av person arbetsgivaren söker till jobbet och vilken kompetens som väger tyngst i urvalet. 

Skriv en komihåglista åt dig själv över dina färdigheter och styrkor som anknyter till jobbet och ha ditt CV nära till hands. Om jobbet inte helt motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning, men ändå intresserar dig, ska du tänka efter hur dina färdigheter kan komma till nytta i andra typer av arbetsuppgifter. 

Olika arbetsuppgifter kräver olika personliga egenskaper och färdigheter – de kan vara dina styrkor. Sakkunskaper och personliga egenskaper är alltid viktiga, men det allra viktigaste är att du har rätt inställning. Tro på dig själv som en bra kandidat och en potentiell ny arbetstagare. 

När du ringer en arbetsgivare som inte utannonserar något jobb 

 • ta först reda på vem på företaget som ansvarar för rekryteringen till jobbet du vill ha 
 • se till att anteckna personens titel, namn och telefonnummer 
 • ring kontaktpersonen och berätta vilken typ av jobb du söker och varför just deras organisation intresserar dig som arbetsplats 
 • ha som mål att boka in ett möte eller att få tillåtelse att skicka in ditt CV. 

Även om det kan kännas ålderdomligt att skriva traditionella dokument för jobbsökande, krävs dessa grundläggande dokument fortfarande i nästan alla rekryteringsprocesser. Det kan dock vara svårt att skriva om sin kompetens på ett intressant sätt där all väsentlig information framgår. Man får lätt skrivkramp, speciellt om man skriver sitt första CV eller sin första arbetsansökan. Men det behövs faktiskt inget trolleri för att få till de här dokumenten. Vi har sammanställt några grundläggande råd och tips om hur du förbättrar din sökprofil. 

I din arbetsansökan skriver du hur du uppfyller kriterierna för jobbet. Berätta också om dina andra styrkor om de kan komma till användning i jobbet du söker. Om du söker arbetsuppgifter som inte överensstämmer exakt med din bransch, ska du bedöma hur din kompetens passar jobbet du söker. 

Om du har varit borta från arbetslivet en längre tid behöver du inte förklara varför i din ansökan. Berätta neutralt även om svåra saker. 

Försök sticka ut, då en bra ansökan är inkörsporten till en arbetsintervju. Det är enkelt att sticka ut, men svårt att sticka ut till sin fördel. 

De som läser ansökningarna har också olika preferenser. Ibland kan även en längre och mer avvikande, säljande ansökan göra intryck. Du kan vara kreativ och skriva på ditt eget sätt, men avvik inte för mycket från de vanliga dokumentstandarderna. Arbetsgivaren kan vara van vid att hitta viss information på särskilda ställen. Det viktiga är att ansökan lockar mottagaren. 

Den säkraste formen för en bra ansökan är ett personligt brev på en sida och en tillräckligt precis meritförteckning på två sidor. 

En bra ansökan är 

 • visuellt attraktiv 
 • tydlig och felfri 
 • begriplig vid första genomläsningen – det framgår om den sökande uppfyller de yrkesmässiga kraven och personliga egenskaperna för jobbet. 

Bifoga ett följebrev till ditt e-postmeddelande. I följebrevet skriver du en hälsning, dina kontaktuppgifter och några korta rader om din kompetens. 

LinkedIn-profilen har ännu inte helt trängt undan det traditionella CV:t, men i många fall används tjänsten som ett komplement till CV i rekryteringsprocessen. LinkedIn fungerar också som en onlineversion av ditt CV även när du inte aktivt letar efter jobb. 

Med hjälp av en ansökningsmall kan du enkelt strukturera och informera om din kompetens och dina färdigheter. I ansökan 

 • närmar du dig ämnet i inledningen 
 • informerar om din kompetens och dina färdigheter i mittpartiet 
 • önskar ett personligt möte i avslutningen. 

Med en öppen ansökan eller ett marknadsföringsbrev söker du jobb som inte är offentligt utannonserade. Tänk på att begränsa beskrivningen av din kompetens – måla inte med en för bred pensel. 

 • Försök att bara lyfta fram den kompetens som passar uppgifterna du söker. 
 • Tänk efter vilka uppgifter du är intresserad av. 
 • Fundera på vilka av arbetsgivarens behov du kan uppfylla. 

Du kan även skriva en ansökan i ett e-postmeddelande. Tänk igenom e-postmeddelandet lika noga som om du gjorde en traditionell ansökan. Du kan använda mallen för en traditionell ansökan. 

I ämnesraden skriver du Ansökan och sedan titeln på jobbet du söker. 

 • Inled med en hälsning. 
 • En ansökan i brevform kan ha en mer berättande stil än en traditionell ansökan och avvika från dokumentstandarden. 
 • Nämn före avslutningsfrasen att CV har bifogats. 
 • Avsluta brevet med en hälsning och dina kontaktuppgifter. 

 • Digitala ansökningar via webbtjänster har speciella egenskaper. Rekryteraren kan söka i dem med hjälp av sökord, så titta i annonsen med vilka ord man beskriver jobbet och den sökandes egenskaper. Använd dessa nyckelord i din ansökan, men beskriv också din specialkompetens. 

  När du gör ansökan ska du 

 • läsa igenom anvisningarna om hur du fyller i ansökan 
 • skriva färdigt texten som ska anges i fälten för fritt formulerad text och kopiera in den i den digitala ansökan 
 • skriva ut ansökan åt dig själv 
 • uppdatera ansökan regelbundet om det är en öppen ansökan. 

Video-CV är ett nytt verktyg i jobbsökandet. Med en video kan du ge en mer allsidig bild av dig själv än med ett traditionellt CV. Ladda upp en kort video på 1–3 minuter i en kostnadsfri videotjänst och skicka länken till arbetsgivaren. 

Lär dig din presentation utantill utan att läsa från papper. Du kan till exempel 

 • beskriva din specialkompetens 
 • berätta om hur du är som person och om dina styrkor 
 • ge prov på dina språkkunskaper. 

En portfolio är en samling med dina bästa och viktigaste arbeten eller prestationer. Syftet med den är att ge arbetssökandet mervärde. Du kan sammanställa portfolion på olika sätt. Det kan vara en mapp, en portfölj, ett slutarbete eller en ritning, en fotokollektion, ett USB-minne eller en DVD-skiva. 

Inom kreativ formgivning ser man ofta portfolior, men de fungerar även inom många andra branscher. Portfolion för en kock skulle till exempel kunna innehålla recept som hen tagit fram själv, foton på maträtter och kundkommentarer. 

Det är bra att sammanställa en ny portfolio för varje sökomgång. Men gör inte portfolion för omfattande. 

Portfolion kan innehålla 

 • intyg, rekommendationer och bedömningar 
 • prov på olika arbetsuppgifter, till exempel i form av broschyrer, affischer, programblad eller tidningsartiklar 
 • vad som helst som hjälper dig att få jobbet. 

Du kan skicka portfolion till din arbetsgivare eller visa den på arbetsintervjun. Du kan också skicka en länk till portfolion, om den finns på nätet.  

Tänk inte på arbetsintervjun som ett ensidigt förhör, utan som en möjlighet för båda parter att lära känna varandra. För arbetsgivaren är arbetsintervjun ett sätt att testa hur väl du passar för uppgiften och arbetslaget, men det är också ett tillfälle för dig att bedöma om du passar in på företaget. Som arbetssökande glömmer man ofta bort sitt egen ansvar: genom att ställa frågor till den som intervjuar dig visar du att du är motiverad och genuint intresserad av jobbet. Nedan hittar du fler tips på hur du lyckas med traditionella intervjuer och videointervjuer. 

Om du har förberett dig väl kan du slappna av och vara dig själv under intervjun. Men lite nervositet skadar inte. 

Gör följande före intervjun: 

 • Skaffa information om arbetsgivaren. 
 • Påminn dig om vilket jobb du har sökt och vad det stod i annonsen. 
 • Friska upp minnet om din kompetens genom att gå igenom din meritförteckning. Förbered dig också på att berätta vad du kan behöva hjälp med i arbetet. 
 • Förbered dig på att berätta om anledningen till att du vill byta jobb, om luckor i ditt CV och om dina val i livet. 
 • Tänk efter vilka frågor du vill ställa om jobbet och arbetsgivaren. 

Ett positivt första intryck har stor betydelse i möten mellan människor. Klä dig till intervjun på ett sätt som passar arbetsuppgifterna och arbetsgivaren. Ta med ansökan, arbetsintyg, skolbetyg och en eventuell portfolio. Var på plats i tid. 

Under intervjun bedömer rekryteraren om du är genuint intresserad av jobbet och dina färdigheter och din kompetens. Under intervjun framgår framför allt din interaktionsförmåga och din inställning. Om du blir intervjuad av flera personer ska du ge alla lika mycket uppmärksamhet. 

Kom ihåg att ditt kroppsspråk och sätt att tala berättar mycket om dig. Lyssna på frågorna och tänk igenom dina svar i lugn och ro. Var ärlig när du svarar, men du behöver inte avslöja allt. 

En intervju består oftast av tre moment: 

 • Inledningsvis pratar man oftast om allmänna frågor – målet är att skapa en allmän bild av dig. 
 • Därefter vill man ta reda på hur motiverad du är. Frågorna handlar också om din karriär och förändringar i den. Dessutom vill de som intervjuar dig veta hur du är som person och vilka värderingar och inställningar du har. 
 • Avslutningsvis går man igenom praktiska frågor som rör jobbet, till exempel lönen, arbetstiden och när du ska börja jobba. Oftast får du veta hur rekryteringsprocessen kommer att gå vidare – vid behov kan du själv fråga om detta. 

Tänk igenom efter intervjun hur du tycker att du klarade dig. Vad gick bra och vad kan du förbättra? 

Om du inte blir vald ska du fråga arbetsgivaren eller rekryteraren vilka faktorer som var avgörande vid valet och varför de inte valde dig. 

Nedan finns en lista med frågor som är vanliga på arbetsintervjuer. Träna på att besvara dem. Ju mer du förbereder dig, desto säkrare känner du dig under intervjun. 

 • Berätta kort om dig själv. 
 • Beskriv din nuvarande eller senaste anställning. 
 • Varför söker du det här jobbet? 
 • Varför vill du byta jobb? 
 • Vilka är dina framtidsmål? 
 • Hur är du som kollega eller chef? 
 • Vilka viktiga lärdomar har du fått på dina tidigare arbetsplatser? 
 • Hur är din drömarbetsplats eller ditt drömjobb? 
 • Vilka är dina styrkor och svagheter? 
 • Hur hjälper dina styrkor dig att klara av ditt jobb? Vad har du gjort eller tänker du göra för att åtgärda dina svagheter? 
 • Vad motiverar dig som arbetstagare? 
 • På vilken slags arbetsplats trivs du? 
 • Vad anser du är en bra arbetsplats? 
 • Arbetar du helst ensam eller i grupp? 
 • Varför söker du ett jobb som inte motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning? 
 • Hur arbetar du under press? Ge ett konkret exempel. 
 • Kan du tänka dig att resa i jobbet? 
 • Kan du tänka dig att vara flexibel med arbetstiderna? 
 • Vilket är ditt löneanspråk? 
 • Vad har du lärt dig på dina tidigare arbetsplatser? 
 • Vilka prestationer är du extra stolt över? 
 • Varför ska vi välja just dig? 
 • Vad vill du veta om oss? 
 • Vem kan rekommendera dig? 
 • Om vi ringer till din referens, vad kommer hen att säga om dig? 

Du kan få flera liknande frågor och ordningen på frågorna kan kännas slumpmässig. I själva verket kanske den som intervjuar dig testar din stresstålighet. 

Det finns frågor som man inte behöver svara på under en arbetsintervju. Hit hör frågor om 

 • religion 
 • familjeförhållanden 
 • sexuell läggning 
 • politisk övertygelse. 

Utöver den personliga arbetsintervjun kan din kompetens och lämplighet för jobbet utredas även på andra sätt. 

Yrkeskompetensen kan bedömas med olika metoder, till exempel genom ett arbetsprov i simulerade arbetssituationer. Uppgiften kan också bestå av grupparbete eller ett litet framträdande. 

En psykologisk bedömning tar reda på eller förutser hur du klarar av arbetet genom att undersöka dina tankesätt, kunskaper, förmågor, egenskaper eller handlingsmönster. 

Genom den psykologiska bedömningen vill arbetsgivaren till exempel veta 

 • hur du löser problem 
 • hur du klarar av stress 
 • hur du interagerar med andra och vilken personlighet du har – alltså om du är en bra typ. 

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att testen baseras på tillförlitliga metoder och att testresultaten är felfria. De som utför testen måste ha rätt kompetens. 

Det bästa du kan göra för att förbereda dig för testen är att vara dig själv och gå till testtillfället med ett öppet sinne. Du har rätt att få en kopia av testrapporten eller muntlig respons om den. 

Ett anställningsförhållande uppstår när du ingår avtal med arbetsgivaren om arbetet du ska utföra och lönen du får för arbetet.

I arbetslagstiftningen finns det ovillkorliga bestämmelser, som arbetsgivaren inte kan undkomma genom avtal som är till arbetstagarens nackdel. Minimivillkoren för anställningen fastställs i det allmänt bindande kollektivavtalet, om det finns ett sådant i branschen. Du kan dock avtala med arbetsgivaren om bättre villkor än i kollektivavtalet.  

Läs mer

Mer information

Då en person under 18 år befinner sig i ett arbetsförhållande gäller vissa speciella bestämmelser. 

Enligt lagen får man inte låta en ung person utföra sådant arbete som kan störa den ungas skolgång eller som med tanke på den ungas ålder kan vara orimligt ansträngande.    

Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare. Om du antingen är en arbetstagare under 18 år eller en arbetsgivare till en minderårig lönar det sig att bekanta sig med specialbestämmelserna, så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter.   

Unga arbetstagare – du kommer väl ihåg att göra upp ett skriftligt arbetsavtal och se till att du får lön och semesterdagar som är rätt uträknade. Om du är under 15 år gammal måste också din vårdnadshavare godkänna ditt arbetsförhållande. Om du är osäker över dina rättigheter lönar det sig att bekanta sig med Arbetarskyddets sidor Ung arbetstagare. Navigatorn kan ge dig hjälp och stöd i ärenden som gäller arbete. 

Läs mer

Mer information

Arbete eller studier utomlands påverkas av om du söker dig till ett EU- eller EES-land eller utanför dem. Innan du börjar söka jobb utomlands bör du klargöra dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget inom din bransch i destinationslandet.

Arbete i EU- eller EES-länder och Schweiz

Som finsk medborgare har du samma rättigheter och skyldigheter i egenskap av arbetstagare som landets egna medborgare.

När du söker dig från Finland till ett annat EU- eller EES-land eller tvärtom, är Eures webbplats det bästa stället för information om lediga jobb, utbildningar och arbetsmarknaden.
 

Mer information

Arbete i länder utanför EU och EES

För att jobba i länder utanför EU och EES behöver du i regel arbetstillstånd som beviljas av immigrationsmyndigheten i respektive land. Som arbetssökande måste du själv ta reda på kraven och förfarandena för arbetstillstånd. Mer information lämnas bland annat av respektive lands beskickning.

Praktik utomlands

Praktik främjar din yrkesutveckling och dina språkkunskaper samt din internationalisering.
Om du studerar vid en yrkesläroanstalt kan du söka en plats för inlärning i arbetet utomlands via din egen läroanstalt.
Om du är högskolestuderande förmedlas praktikplatser utomlands till exempel av

 • din läroanstalt
 • Utbildningsstyrelsen i fråga om EDUFI-praktik, då styrelsen ansvarar för rörlighet och samarbeten internationellt
 • internationella studentorganisationer.

Arbetsintervju- eller jobbsökarresa i EU- och EES-området samt Schweiz

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och logikostnader som uppstår i samband med arbetsintervjuresor från och till ett annat EU- eller EES-land, om arbetet varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt minst 18 timmar per vecka. 

Jobbsökarresa med arbetslöshetsdagpenning

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland. 

Under jobbsökarresan kan du endast få inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning. Du kan alltså inte få arbetsmarknadsstöd under resan.

För att du ska beviljas arbetslöshetsskydd i utlandet måste du före avresan ha varit arbetslös i minst fyra veckor. TE-byrån kan enligt egen bedömning förkorta denna period av särskilda skäl, till exempel om du har kommit överens om en arbetsintervju. Även den tid som du har tagit del av sysselsättningsfrämjande tjänster kan räknas in i arbetslöshetstiden.

Sök arbetslöshetsförmån i tid

Meddela resdagen i god tid före avresan till TE-byrån som

 • undersöker att villkoren för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt byråns behörighet är uppfyllda
 • underrättar utbetalaren av arbetslöshetsförmånen att du reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att söka jobb.

Beställ också en U2-blankett från FPA eller din arbetslöshetskassa i god tid före avresan. Blanketten ska du lämna till arbetskraftsbyrån i destinationslandet. FPA eller arbetslöshetskassan avgör om villkoren för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt deras behörighet är uppfyllda.

Anmäl dig hos arbetskraftsbyrån i utlandet

Anmäl dig som arbetssökande hos den lokala arbetskraftsbyrån i destinationslandet inom sju dagar. Då får du dagpenning också för restiden. Om du anmäler dig senare börjar utbetalningen från anmälningsdagen.
Medan du söker jobb ska du iaktta de skyldigheter och tillsynsförfaranden som arbetskraftsmyndigheterna i destinationslandet tillämpar.

Arbetslöshetsdagpenningen betalas av FPA eller arbetslöshetskassan. Under jobbsökarresan söker du arbetslöshetsdagpenning på normalt sätt på internet eller genom att posta anmälan om arbetslöshetstiden till utbetalaren.

Anmäl dig hos TE-byrån efter resan

När du återvänder till Finland ska du omedelbart anmäla dig hos TE-byrån.

Din arbetslöshetsdagpenning påverkas om du inte återvänder till Finland och inte anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast den återresedag som angetts på U2-blanketten. Då får du inte arbetslöshetsdagpenning innan du har arbetat eller deltagit i arbetskraftsutbildning i fyra veckor i Finland. Du kan ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du får närmare anvisningar av TE-byrån, FPA och arbetslöshetskassorna.

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du kontakta TE-byrån och utbetalaren av arbetslöshetsskyddet.
 

Ditt första Euresjobb – stöd för arbetssökande ungdomar

Ditt första Euresjobb är ett projekt som syftar till att hjälpa ungdomar mellan 18 och 35 år att hitta ett jobb i ett annat EU-land. Dina möjligheter att få arbete kan stödjas ekonomiskt.

Det finns Ditt första Euresjobb-projekt i fyra EU-länder: Sverige, Frankrike, Italien och Tyskland. Mer information om projekten finns till höger på den här sidan. Finland är partner i de svenska, tyska och italienska projekten. Du kan dock välja vilket som helst av dessa fyra projekt.

Ditt första Euresjobb kan hjälpa dig om du vill

 • få arbetserfarenhet inom din bransch, även om du redan har jobbat inom ett EU-land
 • komma i gång i arbetslivet
 • byta yrkesinriktning.

Du kan ansöka om stöd via Ditt första Euresjobb om du

 • är mellan 18 och 35 år
 • är EU-medborgare som är officiellt bosatt i ett EU-land.
Mer information

Reactivate-stöd för personer över 35 år

Projektet Reactivate syftar till att hjälpa arbetssökande som är minst 35 år att hitta ett jobb i ett annat EU-land. Det finns Reactivate-projekt i två EU-länder: Italien och Tyskland. Du kan ansöka om stöd från Reactivate om du är

 • minst 35 år
 • EU-medborgare som är officiellt bosatt i ett EU-land
 • arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar deltid, person som byter bransch eller jobb.
Mer information

Emigrantens checklista

Red ut alla frågetecken i god tid och sätt dig in i arbetslivet och sederna i destinationslandet när du överväger att flytta utomlands. Många ärenden bör skötas redan i hemlandet. Om du är väl förberedd blir det lättare för dig att sköta ärenden i utlandet och du anpassar dig snabbare till det nya landet och dess kultur.

Arbetslöshetsskydd för arbetssökande i utlandet

Kontrollera om du kan få arbetslöshetsskydd från Finland medan du söker jobb i Europa.

Du kan överföra arbetslöshetsskyddet till ett annat EU- eller EES-land under en högst tre månader lång jobbsökarresa om du

 • är berättigad till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning
 • har varit arbetslös arbetssökande minst fyra veckor före avresan till utlandet.

Beställ en U2-blankett för överföringen av utbetalaren, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan. Du kan få närmare upplysningar av dem och av TE-byrån.

Överför din arbetshistorik till ett annat land på U1-blanketten, som du får av den som betalar ditt arbetslöshetsskydd i Finland. Kom också ihåg att be de lokala myndigheterna om U1-blanketten när du slutar jobba i ett annat land. Du behöver den när du återvänder till Finland. Vänd dig till FPA eller arbetslöshetskassorna för mer information.

Gör följande anmälningar innan du flyttar utomlands

 • Informera TE-byrån om flytten. Använd e-tjänsten och uppdatera uppgifterna om ditt jobbsökande. Det här gäller dig om du är arbetslös arbetssökande.
 • Lämna postadress- och emigrationsanmälan. Den ska alltid göras skriftligt. Blanketten finns på Befolkningsregistercentralens webbplats, magistraten, posten och FPA:s kontor. Anmälan ska göras senast en vecka efter flytten. Mer information får du av befolkningsregistercentralen.
 • Informera disponenten eller fastighetsförvaltaren om flytten.
 • Informera skattebyrån om flytten.
 • Informera FPA om flytten så att du får ett europeiskt sjukvårdskort om det behövs.

Ta med viktiga dokument

 • Passet är fortfarande smidigast, även om en officiell identitetshandling ska räcka i Norden och Schengenområdet. Ta med visum och vaccinationsintyg om det behövs. Kontrollera om du behöver uppehålls- eller arbetstillstånd i destinationslandet.
 • Var beredd att visa födelseattest vid behov.
 • Skaffa internationellt körkort eller kontrollera med Bilförbundet om användningen av finskt körkort är tidsbegränsad.
 • Om du flyttar med husdjur ska du kontrollera på jord- och skogsbruksministeriets webbplats vilka dokument husdjuren behöver, till exempel EU-pass för husdjur.

Tänk igenom och ordna ekonomiska ärenden i förväg

 • Ta reda på hur du lämnar skattedeklarationen till Finland från utlandet.
 • Kontrollera om du intjänar arbetspension medan du jobbar utomlands.
 • Ingå eventuella avtal om betalningstjänster med banken. Kontrollera samtidigt om din bank har en så kallad samarbetsbank i destinationslandet.
 • Ditt behov av försäkringar påverkas om du jobbar utomlands. I EU- och EES-länder är du hur som helst berättigad till bassjukvård till lokala priser. Om du flyttar utanför EU- eller EES-området ska du överväga om du behöver extra försäkringar.
 • Ge vid behov din kontaktperson i Finland fullmakt för till exempel bank- och skatteärenden.

Ta reda på förhållandena i destinationslandet i god tid

Ta reda på åtminstone följande omständigheter i destinationslandet innan du reser:

 • webbplatserna för Finlands beskickningar i utlandet
 • bostäder och deras utrustning, kostnader och eluttag
 • nivån på läkar- och tandläkartjänster och kostnaderna för dem samt försäkringar
 • kultur och levnadsförhållanden.

Kom ihåg i destinationslandet

Gör följande anmälningar:

 • Om du har meddelat TE-byrån att du reser till ett EU- eller EES-land för att söka jobb i högst tre månader, får du inte glömma bort att anmäla dig hos arbetsförmedlingen i destinationslandet. Anmäl dig inom sju dagar från avresan för att även få arbetslöshetsdagpenning för resdagarna.
 • Gör en immigrationsanmälan och uppge dina kontaktuppgifter för Finlands representation i destinationslandet. Om du flyttar till ett annat nordiskt land behöver du bara anmäla dig hos registermyndigheten i landet.

Ingå följande avtal:

 • Skriftligt arbetsavtal
 • Skriftligt hyresavtal för bostaden
 • Nödvändiga avtal om el, gas och vatten
 • Bankavtal

Undersök också tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och ta reda på nödnumren.

Frågor och svar

Lediga jobb i EU- och EES-länder hittar du i Eures – den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet. Platsannonserna kommer från Eures medlemmar och samarbetspartner, i synnerhet från offentliga arbetsförmedlingar i Europa. Du känner igen dem på förkortningen EPES. 

I portalen annonserar arbetsgivare om jobb särskilt för arbetstagare från andra europeiska länder. De här ”Eures-jobben” är försedda med en blå flagga. 

I Eures-portalen får du också hjälp att skapa ett CV. Det finns också tips och länkar för jobbsökning på TE-tjänsternas webbplats. Använd filtreringen Utlandet i sökfunktionen Lediga jobb. 

Fråga först om din arbetsgivare kan hjälpa dig att hitta en bostad. I Eures-platsannonserna kan det finnas information om att arbetsgivaren kan erbjuda bostad. 

Oftast måste du dock själv söka bostad på den privata marknaden precis som i Finland. 

Din arbetsgivare avgör vilka språkkunskaper jobbet kräver. För att söka jobb måste du i allmänhet ha goda kunskaper i destinationslandets språk. I internationella företag kan arbetsspråket vara engelska oavsett destinationslandet. I vardagslivet brukar det dock vara bra att kunna det lokala språket

Det framgår i allmänhet av platsannonsen vad arbetsgivaren kräver av ansökan. Innehållet i ansökan och CV är ungefär detsamma som i Finland. 

Men kom ihåg att det finns skillnader mellan praxis i olika länder. Till exempel ska man bifoga referensernas kontaktuppgifter till ansökan i Storbritannien och i Tyskland även kopior av sina betyg. 

Inom EU används en enhetlig europeisk CV-mall. Den är lämplig för personer som har avlagt en yrkesexamen eller en akademisk examen. Denna så kallade Europass-meritförteckning ger en tydlig bild av din behörighet och kompetens. 

Ange följande information i Europass: 

 • personuppgifter 
 • utbildning 
 • tidigare arbetserfarenhet 
 • kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig under karriären och livet, men som du inte nödvändigtvis har betyg på. 

Du kan ladda ner meritförteckningsmallen i Eures-portalen under CV online eller på Europass webbplats. Mallen finns på flera språk. 

Skicka inte kopior av betyg, om det inte uttryckligen krävs i platsannonsen. Tänk dock på att praxis skiljer sig åt mellan olika länder – i till exempel Tyskland kan kopior behövas. I allmänhet räcker det att du skickar ett ansökningsbrev och CV till att börja med. 

Om du inte har betyg på destinationslandets språk ska du överväga att översätta dem. Du kan ha nytta av betyg som du själv översatt när du söker jobb. 

Officiella översättningar kostar och behövs främst om du söker auktoriserade yrken. Sådana är till exempel läkare eller sjukskötare, som omfattas av vissa kompetenskrav i landets lagstiftning eller andra författningar. 

Det går inte att säga exakt hur långt tid sökprocessen tar när du söker jobb i Finland eller utomlands. Om det råder brist på arbetskraft i branschen kan du hitta ett jobb snabbt. Det kan hända att arbetsgivaren önskar att du börjar jobba med mycket kort varsel. 

Räkna med att processen tar längre tid när du söker jobb utomlands, till exempel 3–4 månader. En flytt utomlands involverar många praktiska arrangemang som tar tid. 

Hur arbetet du utför utomlands beskattas, beror på om din lön betalas av en utländsk eller finländsk arbetsgivare. 

Om lönen betalas av en utländsk arbetsgivare 

 • Du betalar skatt i landet där du jobbar. 
 • Du behöver inget finsk skattekort. 
 • Din skatteprocent fastställs enligt lagstiftningen i landet där du jobbar. 

Lönen är skattepliktig inkomst även i Finland, men skatteavtal förhindrar dubbel beskattning i praktiken. Besök en lokal skattebyrå direkt under dina första arbetsdagar i utlandet. 

Utred de grundläggande beskattningsfrågorna med din arbetsgivare redan innan du tar emot jobbet. Det är också bra om du kontaktar din skattebyrå i Finland före avresan. 

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och logikostnader som uppstår i samband med arbetsintervjuresor från och till ett annat EU- eller EES-land, om arbetet varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt minst 18 timmar per vecka.  

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland. 

Du kan få resebidrag för kostnaderna som orsakas av att du tar emot ett arbete. Ersättningen betalas av arbetslöshetskassan eller FPA. 

Mer information om arbetsintervju- eller jobbsökarresa i EU- och EES-området samt Schweiz 
Mer information om ersättning för rese- och logikostnader 

Du kan ansöka om stöd via projektet Ditt första Euresjobb om 

 • du är mellan 18 och 35 år 
 • du är EU-medborgare och officiellt bosatt i ett EU-land, Island eller Norge 
 • jobbet finns i ett EU-land, Norge eller Island, men inte i Schweiz eller Liechtenstein. 

Mer information om Mitt första Euresjobb för ungdomar 

Du kan ansöka om stöd via projektet Reactivate om 

 • du är minst 35 år 
 • du är EU-medborgare och officiellt bosatt i ett EU-land 
 • du söker jobb i ett annat EU-land. 

Mer information om Reactivate 

Med hjälp av uppgifterna på blanketterna fastställs dina sociala förmåner när du flyttar från ett land till ett annat. 

Med blankett U2 kan du överföra ditt arbetslöshetsskydd till ett annat land för högst tre månader om du söker jobb utomlands. Närmare information finns på sidan Jobbsökningsresa i EU- och EES-området med arbetslöshetsdagpenning. 

På blanketten U1 intygar du dina försäkrings- och arbetsperioder. Om du har arbetat i ett EU-land och blir arbetslös innan den arbetstid som berättigar till arbetslöshetsförmåner uppfylls, kan du utnyttja din försäkrings- och arbetsperiod i andra EU-länder. 

Om du som EU-medborgare rör dig mellan medlemsländer fastställs ditt socialskydd enligt EU:s förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Den tillämpas i EU- och EES-länderna. 

Socialskyddsförordningen tillämpas vidare på medborgare i så kallade tredje länder – dvs. medborgare i andra länder än i EU- och EES-länder samt Schweiz – om utrese- eller jobbsökningslandet är Förenade kungadömet eller Danmark. Denna förordning omfattar blanketterna E303 och E301, som motsvarar U-blanketterna som används i EU-länderna. 

Vänd dig till FPA och arbetslöshetskassorna för mer information om blanketterna. 

Innan du återvänder till Finland från utlandsarbete ska du be om vissa intyg för arbetslöshetsskyddet och 
arbetslöshetsförsäkringen i utlandet. Det kan vara svårt att få dem i efterhand. 

 • Se till att datumet när du börjar och slutar arbetet samt orsaken till anställningens upphörande antecknas i arbetsintyget, med tanke på eventuell ansökan om arbetslöshetsskydd. 
 • Du kan be om ett U1-intyg – eller E301-intyg – över arbets- och försäkringsperioder av den myndighet som ansvarar för arbetslöshetsförsäkringarna i landet. 
 • Be också om intyg över annat än lönearbete, om du till exempel har studerat eller varit arbetssökande. 
 • Även löneintyg kan ibland behövas i arbetslöshetsförsäkringsärenden. 

Arbets- och näringsbyrån har inga listor över finländska företag som har verksamhet utomlands. På TE-byrån hittar du bara de jobb som arbetsgivare har ledigförklarat. 

Om ett finländskt företag ledigförklarar ett jobb utomlands hittar du annonsen på sidan Lediga jobb. Välj ”utlandet” som sökkriterium. 

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som arbetsgivaren har skickat iväg för att jobba i ett annat land. 

 För en arbetstagare som har blivit utstationerad till utlandet från Finland 

 • tillämpas finska lagar och kollektivavtal på anställningsförhållandet, men även bestämmelser i destinationslandet beaktas 
 • betalar arbetsgivaren arbetstagarens resor och bostad. 

Jobbsökande utomlands innebär att arbetstagaren reser utomlands på eget initiativ för att söka jobb. 

I sådana fall 

 • tillämpas destinationslandets arbetslagstiftning, sociala trygghet och kollektivavtal på anställningsförhållandet 
 • måste den sökande i allmänhet själv betala för resor och bostad, om inget annat har avtalats separat. 

I fråga om beskattning, försäkringar och social trygghet finns det en väsentlig skillnad mellan en utstationerad arbetstagare och en person som söker jobb i utlandet på eget initiativ. 
Se till exempel FPA:s webbsida Social trygghet för utstationerade arbetstagare. 

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den i Eures-portalens chatt eller via e-post: eures@te-toimisto.fi

Chatta med Eures rådgivare (ec.europa.eu/eures) 

När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.  

En funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar oftast inte möjligheten att hitta arbete eller valet av bransch. Ibland kan de dock försämra dina möjligheter att få ett arbete eller behålla din arbetsplats. En sjukdom eller funktionsnedsättning kan försämra din arbets- och funktionsförmåga, men det innebär inte nödvändigtvis att du är arbetsoförmögen. Dina möjligheter på arbetsmarknaden förbättras om  

 • arbetet har valts och dimensionerats på rätt sätt  
 • arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är skräddarsydd  
 • kunnandet och utbildningen är tillräcklig  
 • du får arbets- och näringsbyråns stöd för sysselsättning  

Utred ditt hälsotillstånd och dina behov  

Utred ditt hälsotillstånd om det inte har undersökts på länge eller du tycker att det har skett förändringar i hälsotillståndet. Du behöver ett läkarutlåtande för att få tjänster som stöder arbetsförmågan 

 • om du har en arbetsplats har din arbetsgivare ordnat företagshälsovård som motsvarar stödet för arbetsförmågan  
 • om du studerar har du tillgång till studenthälsovården  
 • om du är arbetslös kan du dra nytta av hälsoundersökningen för arbetslösa som ordnas av din kommun. 

Till exempel arbetsprövning, lönesubvention och hälsoundersökningar kan hjälpa dig att utreda din arbetsförmåga och lämplighet för olika arbetsplatser och yrkesområden. Stöd kan beviljas till exempel för arrangemang i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Även yrkesvals- och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning kan för sin del bidra till att utreda alternativ som är lämpliga för dig, i synnerhet om det är aktuellt att byta bransch eller skaffa mer utbildning.  

Om din situation är utmanande och inkluderar till exempel problem med anknytning till livskontrollen lönar det sig att också utreda möjligheterna att delta i rehabiliterande arbetsverksamhet eller sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). 

Arbets- och näringsbyrån ansvarar för samordningen av bedömningen av arbets- och funktionsförmågan. Vid behov kan arbets- och näringsbyrån styra dig vidare till kommunens hälsotjänster.  

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna som kommunerna ordnar ska stöda den arbetslösas arbets- och funktionsförmåga, förebygga sjukdomar samt främja den mentala hälsan och livskontrollen. Vid behov ska personerna styras till vård eller medicinsk, yrkesinriktad eller social rehabilitering.  

Arbetslösas arbets- och funktionsförmåga ska under olika faser av arbetslösheten bedömas av primärvården och vid behov av den specialiserade sjukvården.  

Arbetsgivaren kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen  

För att du ska få eller behålla en arbetsplats kan det krävas förändringar på arbetsplatsen. Det kan också hända att du behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter.  

Innan du ingår ett anställningsförhållande ska du diskutera med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån om arbetsgivaren kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Om du har en arbetsplats lönar det sig att diskutera dessa ändringsbehov vid företagshälsovården.  

Arbetsgivaren är både skyldig och ofta också villig att anpassa arbetet och arbetsförhållandena i rimlig utsträckning, om det eliminerar den olägenhet som funktionsnedsättningen eller sjukdomen förorsakar i arbetet. Med hjälp av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan man också hjälpa personer som har ett arbete att behålla sitt arbete. Stödet söks av arbetsgivaren.  

Rehabilitering förbättrar dina möjligheter i arbetslivet  

Ett särskilt servicebehov till följd av en funktionsnedsättning eller sjukdom kan beaktas i samband med alla offentliga arbetskraftstjänster. Ingen behöver lämnas ensam. Du kan diskutera sysselsättningsärenden till exempel med en arbetstränare eller be kommunens socialväsende att delta i diskussionerna. I regel är det lättast att hitta kontaktuppgifter på kommunens egna webbsidor.  

Förutom arbets- och näringstjänster kan du också behöva annat stöd och rehabiliteringsalternativ som hjälper dig att komma in i arbetslivet, behålla ditt arbete eller hitta sysselsättning.  

Trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalter, arbetspensionsbolag och Folkpensionsanstalten ordnar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering. För att kunna delta i yrkesinriktad rehabilitering förutsätts det att de fastställda villkoren uppfylls. Anstalterna tryggar också utkomsten under den tid de ordnar eller ersätter mångsidig rehabilitering.  

Om du bedömer att du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering är det viktigt att ta reda på vilken aktör som ansvarar för rehabiliteringen. Om du har ett arbete ska du kontakta din företagshälsovård. Du kan också diskutera rehabiliteringsmöjligheter med din behandlande läkare. Arbets- och näringsbyråns sakkunniga hjälper också till med att utreda möjligheterna till rehabilitering.  

Intyg för en partiellt arbetsför arbetssökande  

Som kund hos arbets- och näringsbyrån kan du begära ett intyg från arbets- och näringsbyrån, med vilket du kan visa en stor arbetsgivare att du är införd i arbets- och näringsbyråns kundregister som partiellt arbetsför arbetssökande. Om du är arbetstagare ska du ge intyget till arbetsgivaren.  

Tjänster

Mer information

Påverkar det att du har varit arbetslös länge eller att du har problem med hälsan din sysselsättning?   

Att få jobb hänger inte alltid på ens egen aktivitet. Sysselsättningströskeln kan vara hög av olika orsaker, du har kanske varit hemma med små barn, arbetslösheten har fortsatt eller det är svårare att få arbete på grund av skada eller sjukdom.  

Det kan krävas personlig handledning eller ekonomiskt stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Om det känns som om inget händer kan du vända dig till en TE-byrå.  

TE-byråns samarbete med till exempel kommunen, FPA och olika sysselsättningsprojekt förbättrar dina chanser att få jobb. Vägen kan också vara lång och innehålla olika slags kombinationer av tjänster.  

Mer information

Tjänster

Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande förblir i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen.  

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetssökande senast den första permitteringsdagen. Du kan anmäla dig redan innan permitteringen eller den förkortade arbetsveckan börjar. Permittering innebär ett tillfälligt avbrott i arbetet och löneutbetalningen medan anställningsförhållandet fortsätter gälla.

Kom ihåg att du har rätt att få en skriftlig utredning över permitteringen på förhand. Arbetsgivaren måste meddela tidpunkten då permitteringen inleds, orsaken till den och dess uppskattade längd. Märk väl att du kan arbeta för en annan arbetsgivare under permitteringen. Om du hittar en ny arbetsplats och det är mer än en vecka kvar av permitteringen kan du säga upp dig utan uppsägningstid.

Du kan permitteras från ditt anställningsförhållande antingen tills vidare eller för en viss tid. Permittering på heltid innebär att du inte har någon alls skyldighet att arbeta. Vid permittering på deltid förkortas din dagliga arbetstid eller arbetstiden per vecka. 

Om du blir eller har blivit permitterad tills vidare eller för en viss tid i över tre månader, ta noggrannt del av anvisningarna om hur ditt kundförhållande hos arbets- och näringstjänsterna framskrider efter att du anmält dig som arbetssökande.    

Om din permittering är tillfällig och varar högst tre månader behöver du troligtvis inte vår individuella expertservice. Om du ändå vill ha personlig service kan du själv ta kontakt med TE-byrå.     

Under permitteringen får du arbetslöshetsersättning om du har anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån och om även övriga villkor för att få förmånen uppfylls. TE-byrå ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsersättning under permitteringen till arbetslöshetskassan eller Fpa.   

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du blir permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genom att följa anmälningsanvisningarna. Efter att du anmält dig får du information om huruvida du överförs till kund inom kommunförsöket.  Meddela om ändringar under permitteringen, till exempel när permitteringen upphör, din hemkommun. 

Läs mer

Tjänster

Mer information