Aktiveringsmodellen

Aktiveringsmodellen har medfört förändringar vad gäller rätten till arbetslöshetsförmån.

Aktiveringsmodellen avskaffas vid ingången av 2020

Aktiveringsmodellen slopas vid ingången av nästa år. Från och med 1.1.2020 följs de arbetslösas aktivitet inte längre upp, och arbetslöshetsförmånernas belopp sänks inte på grund av aktiveringsmodellen. Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på de arbetslöshetsförmåner som uppkommit under 2019 men som betalas ut först 2020.

Aktiveringsmodellen I korthet

Förnyelserna påverkar största delen av arbetssökandena vid arbets- och näringsbyrån.

För att få full arbetslöshetsförmån måste du uppfylla villkoret för aktivitet. Fpa eller din arbetslöshetskassa kontrollerar om du uppfyller villkoret för aktivitet och betalar ut stöd enligt detta.

Arbets- och näringsbyrån deltar inte i uppföljningen av aktiviteten, och drar inte upp riktlinjer för vilka tjänster som uppfyller kraven för aktivitet.

Uppfyllande av villkoret för aktivitet

För att din arbetslöshetsförmån ska bevaras som förut, måste du uppfylla villkoret för aktivitet.

Det här innebär att du under en granskningsperiod till exempel ska:

  • utföra 18 timmar lönearbete. Lönen ska vara enligt kollektivavtal
  • i din företagsverksamhet tjäna totalt minst 23 procent av en företagares krävda månadsinkomst för arbetsvillkor, som är 2019 är cirka 246 euro.
  • delta fem dagar i en tjänst som anordnas av arbets- och näringsbyrån för att befrämja eller stödja sysselsättningen, till exempel jobbsökarträning, yrkesvägledning, arbetsträning
  • studera fem dagar enligt överenskommelse med arbets- och näringsbyrån, deltidsstudier och kortvariga studier duger också (fr.o.m. 31.12.2018)
  • du måste delta fem dagar i en tjänst som stödjer sysselsättningen och som ordnas av en tjänsteproducent. Villkoret för aktivitet uppfylls endast om uppföljningsperioden för din aktivitet börjar efter den 1 april 2019.

Hur lång är en granskningsperiod?

Aktiveringsmodellens granskningsperiod är 65 betalningsdagar av arbetslöshetsförmån, det vill säga vanligen cirka tre månader.

Om du uppfyller villkoret för aktivitet, ändras inte beloppet på din arbetslöshetsförmån. Om du inte uppfyller villkoret för aktivitet, minskar arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent jämfört med den ursprungliga under nästa granskningsperiod. Nedskärningen motsvarar en betalningsdag i månaden.

Därefter minskar arbetslöshetsförmånen inte på nytt även om du inte uppfyller villkoret för aktivitet under granskningsperioden.

Vem berörs inte av aktiveringsmodellen?

Aktiveringsmodellen gäller inte dig som

  • får förmån baserat på arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning
  • är närstående- eller familjevårdare
  • har lämnat in en ansökan om invalidpension till ett pensionsbolag
  • får arbetslöshetsförmån på grund av permittering på heltid i mindre än 65 dagar.

Gör så här

Meddela din aktivitet till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen då du ansöker om arbetslöshetsförmån. Du kan vända dig till Fpa eller arbetslöshetskassan om du har frågor som gäller aktiveringsmodellen.

 

 

Uppdaterad: