Meddela om förändringar i din arbetslöshetssituation 

Då du anmäler dig som arbetssökande frågar man dig om faktorer som påverkar möjligheten att få utkomstskydd för arbetslösa. Då du får utkomstskydd för arbetslösa är du skyldig att meddela TE-byrån om din situation förändras. Detta gör du enklast i e-tjänsterna. 

Mer information

Informera TE-byrån om:  

  • du börjar eller slutar arbeta eller om dina arbetstider ändras  
  • du idkar företagsverksamhet som varar i mer än två veckor: som företagsverksamhet betraktas både egen företagsverksamhet och arbete i ett familjeföretag  
  • du arbetar på annat sätt än som löntagare eller företagare, till exempel som närståendevårdare  
  • du börjar studera  
  • du byter medborgarskap eller det sker förändringar i uppehållstillståndet  
  • du avbryter en sysselsättningsfrämjande tjänst (enskilda frånvaron meddelas endast arbetslöshetskassan eller Fpa i ansökan om dagpenning eller arbetsmarknadsstöd) och  
  • dina kontaktuppgifter ändras.  

De förändringar som nämns ovan är de mest typiska förändringar som ska meddelas. Om du är osäker på om en förändring påverkar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa lönar det sig att kontakta TE-byrån eller telefonservicen för information om utkomstskydd för arbetslösa. Du får också noggrannare anvisningar om hur du meddelar om påbörjat eller avslutat arbete om du till exempel regelbundet arbetar som inhoppare.   

Mer information

Uppdaterad: