Anvisning för hur du går till väga vid och efter arbete 

När du är arbetssökande ska du alltid meddela om förändringar i ditt arbetssökande och dina kontaktuppgifter, i första hand via TE-tjänsternas e-tjänster.

Meddela också om du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa. Utkomstskydd för arbetslösa kan endast betalas ut för tiden då du är arbetssökande och söker heltidsarbete. En arbetssökande som får invalidpension som delpension har rätt till utkomstskydd för arbetslösa även om personen inte söker heltidsarbete. 

Mer information

När du inleder arbete som räcker högst två veckor  

Arbetsförhållande:  

 • Meddela instansen som betalar ut arbetslöshetsförmånen att du fått sysselsättning.  

Företagsverksamhet:  

 • Meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att du fått sysselsättning.  

 • Meddela också TE-byrån att du fått sysselsättning om TE-byrån tidigare ansett att din företagsverksamhet är en bisyssla och din företagsverksamhet utvidgas eller du inte är säker på hur länge företagsverksamheten kommer att pågå. Du kan göra anmälan per telefon genom telefonservicen för personkunder.  

Mer information

När arbetet upphör  

Arbetsförhållande och företagsverksamhet:   

 • Meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att sysselsättningen upphört.  

När du inleder arbete som räcker över två veckor  

Arbetsförhållande och företagsverksamhet:  

 • Meddela TE-byrån genom e-tjänsterna eller per telefon genom telefonservicen för personkunder att du fått sysselsättning.   
 • Meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att du fått sysselsättning.  

Mer information

Om du så vill kan du fortsätta som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån eller avsluta arbetssökandet helt.  

 • Om du slutar söka arbete har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.  
 • Om du fortsätter som arbetssökande utreder TE-byrån din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. För att du ska få utkomstskydd för arbetslösa krävs bland annat att du håller din arbetssökning i kraft och söker heltidsarbete som motsvarar din arbetsförmåga.   
 • En arbetssökande kan utan hinder av företagsverksamheten och sysselsättningen genom eget arbete ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa under fyra månader, om den nya verksamheten inletts då personen var arbetslös. En arbetssökande kan ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa, om det är fråga om en deltidsanställning som varar över två veckor.  

När arbetet upphör  

 • Om din arbetssökning inte är i kraft ska du anmäla dig som arbetssökande genom att inleda arbetssökningen genom e-tjänsterna. Om du inte kan använda e-tjänsterna kan du i stället ringa till TE-byråns telefonservice för personkunder.  
 • Om din arbetssökning redan är i kraft ska du meddela att situationen ändrats genom e-tjänsterna eller per telefon genom telefonservicen för personkunder.  
 • TE-byrån utreder din rätt till utkomstskydd för arbetslösa och ber dig vid behov att lämna in intyg om din företagsverksamhet eller ditt arbetsförhållande.  

Mer information

Uppdaterad: