Hur arbetsformen påverkar utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsformen påverkar utkomstskyddet för arbetslösa.

Som löntagare arbetar du i ett arbets- eller tjänsteförhållande och kan få utkomstskydd för arbetslösa om du blir arbetslös.  

För företagare eller om du sysselsätter dig själv genom eget arbete, beror möjligheten att få utkomstskydd för arbetslösa på hur mycket arbete verksamheten kräver.   

Om du är deltidsföretagare eller sysselsätter dig själv genom eget arbete kan du ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa. Dina inkomster beaktas och utkomstskyddet för arbetslösa jämkas enligt dessa.  

Om du är heltidsföretagare eller sysselsätter dig själv genom eget arbete kan du få utkomstskydd för arbetslösa om din sysselsättning har pågått högst två veckor utan avbrott. Om du startar en ny företagsverksamhet eller sysselsätter dig själv genom eget arbete medan du är arbetslös så utreds det inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna, utan först därefter. Under dessa fyra månader kan du få utkomstskydd för arbetslösa, i vilket inkomsterna från företagsverksamheten beaktas. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa om alla arbetskraftspolitiska förutsättningar för att få utkomstskydd för arbetslösa uppfylls, bland annat ska du söka och vara beredd på att ta emot heltidsarbete och hålla din jobbsökning i kraft hos TE-byrån på överenskommet sätt.  

Stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare, medlemmar i ett arbetsandelslag, idrottare samt personer som utför frivillig- eller talkoarbete kan få utkomstskydd för arbetslösa.  

Som frilansare kan du i ringa utsträckning ta emot ströjobb i uppdragsform utan att gå miste om ditt utkomstskydd för arbetslösa. Du ska på förhand informera TE-byrån om jobben.  
Som medlem i ett arbetsandelslag kan du få utkomstskydd för arbetslösa, om arbetsandelslaget har minst sju medlemmar vars ägarandel är mindre än 15 procent. Om ägarandelen är större betraktas medlemmarna som företagare ur ett utkomstskyddsperspektiv.  

Frivillig- eller talkoarbete påverkar inte utkomstskyddet för arbetslösa om arbetet är oavlönat, sedvanligt allmännyttigt arbete.  

Uppdaterad: