Utkomstskydd för arbetslösa 

Om du blir arbetslös ersätter utkomstskyddet för arbetslösa eller arbetslöshetsförmånen ekonomiska förluster på grund av arbetslöshet.

För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande. När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande får du ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till förmån eller en begäran om ytterligare upplysningar för utlåtandet, om du söker utkomstskydd för arbetslösa.  

Tjänster

Ta reda på om du har rätt till de förmåner som arbetslöshetskassan eller Fpa betalar och ansök om utkomstskydd för arbetslösa från din första dag som arbetslös. Arbetslöshetsförmånerna, det vill utkomstskyddet för arbetslösa, utgörs av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Dessutom kan du få förhöjd förmån om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. För att en arbetssökande ska kunna få förhöjt utkomstskydd för arbetslösa under den tid den sysselsättningsfrämjande tjänsten pågår ska deltagandet i tjänsten finnas med i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter den.  

Om du är medlem i ett fackförbund (till exempel PAM eller JHL) och därmed i en arbetslöshetskassa eller enbart i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos kassan. Om du inte hör till en kassa ansöker du om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Fpa.  

Läs mer 

Tjänster

Uppdaterad: