Ta del av allt på Jobbmarknaden

Genom att logga in får du ta del av allt på Jobbmarknaden.

Logga in. Du loggar in med Suomi.fi-identifikation, till exempel med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Jobbmarknaden är gratis och frivilligt.

Skapa en jobbsökningsprofil. På Jobbmarknaden får du arbetsplatsrekommendationer utifrån de erfarenhets- och kompetensuppgifter du uppgett. Ju mer detaljerad du är om din kompetens, desto mer specifika lediga arbetsplatser hittar du.

Låt arbetsgivarna hitta dig. Arbetsgivare kan bläddra bland jobbsökningsprofilerna och hitta lämpliga arbetstagare. Du kan själv bestämma vilka uppgifter som publiceras så att arbetsgivare kan se dem. Din profil är anonym ifall du inte själv väljer annorlunda, till exempel genom att länka dina sociala medier till dina uppgifter.

Upprätthåll din profil. Kom också ihåg att lägga till dina hobbyer och förtroendeuppdrag när du samlar ihop dina kompetensområden. När du lägger till nya kompetenser, kom ihåg att uppdatera din jobbsökningsprofil och publicera den på nytt.

I alla skeden i din karriär. Jobbmarknaden passar arbetssökanden i många olika skeden. Du kan också lära känna vårt informationsinnehåll i din nuvarande situation.

Läs mera

Börja här

Uppdaterad: