Jobb eller praktik utomlands

Työntekoon tai opiskeluun ulkomailla vaikuttaa, hakeudutko EU- tai ETA-maahan vai niiden ulkopuolelle. Ennen kuin aloitat työnhaun ulkomailta, kartoita kielitaitosi ja osaamisesi sekä oman alasi työllisyystilanne kohdemaassa.  

Työskentely EU- tai ETA -maissa ja Sveitsissä 

Suomen kansalaisena sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet työnteossa kuin maan omilla kansalaisilla. 

Kun hakeudut Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan tai sieltä Suomeen, EURES-verkkopalvelusta löydät parhaiten tietoa avoimista työpaikoista, koulutuksesta ja työmarkkinoista. 

Työskentely EU- ja ETA-alueen ulkopuolisissa maissa 

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tarvitset pääsääntöisesti työluvan, jonka myöntää kunkin maan maahanmuuttoviranomainen. Työnhakijana sinun täytyy itse selvittää työlupiin liittyvät vaatimukset ja menettelyt. Lisätietoja löydät muun muassa maiden edustustoista. 

Harjoittelu ulkomailla 

Harjoittelu tukee ammatillista kehittymistäsi ja kielitaitoasi sekä valmiuksiasi kansainvälistyä. 
Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta. 

Kun olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta välittävät esimerkiksi 

 • oma oppilaitos 
 • EDUFI-harjoittelun osalta Opetushallitus, joka vastaa kansainvälisestä liikkuvuudesta ja yhteistyöstä 
 • kansainväliset opiskelijajärjestöt. 

Työhaastattelu- tai työnhakumatka EU- ja ETA-alueelle ja Sveitsiin 

TE-toimisto voi myöntää korvausta toiseen EU- tai ETA-maahan tehtyjen edestakaisten työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannuksista, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.   

Työnhakumatka työttömyyspäivärahalla 

Työttömänä työnhakijana voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää samalla oikeutesi Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan.   

Työnhakumatkan aikana voit mahdollisesti saada vain ansiopäivärahaa ja peruspäivärahaa. Työmarkkinatukea et voi saada matkan ajalta. 

Työttömyysturvan saanti ulkomaille edellyttää, että olet ennen matkaa ollut työttömänä vähintään neljä viikkoa. TE-toimisto voi harkintansa mukaan lyhentää tätä jaksoa erityisestä syystä, jos olet esimerkiksi sopinut työhaastattelun. Työttömyysajaksi voi lukeutua myös aika, jolloin olet osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin. 

Hae työttömyysetuutta ajoissa 

Ilmoita matkustuspäivä hyvissä ajoin ennen lähtöäsi TE-toimistoon, joka 

 • tutkii, että edellytykset siirtää sen toimivaltaan kuuluvaa työttömyyspäivärahaa täyttyvät 
 • tiedottaa työttömyysetuuden maksajalle, että lähdet työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin. 

Tilaa myös hyvissä ajoin ennen lähtöäsi Kelalta tai työttömyyskassaltasi U2-lomake, jonka viet kohdemaan työvoimatoimistoon. Kela tai työttömyyskassa ratkaisee, täyttyvätkö edellytykset siirtää niiden toimivaltaan kuuluvaa työttömyyspäivärahaa. 

Ilmoittaudu ulkomailla työvoimatoimistoon 

Ilmoittaudu kohdemaassa seitsemän päivän kuluessa työnhakijaksi paikalliseen työvoimatoimistoon. Näin saat päivärahan myös matkan ajalta. Jos ilmoittaudut myöhemmin, maksatus alkaa ilmoittautumispäivästäsi. 

Työnhakusi aikana sinun pitää noudattaa velvoitteita ja valvontamenettelyjä, jotka kohdemaan työvoimaviranomaiset ovat asettaneet. 

Työttömyyspäivärahan maksaa Kela tai työttömyyskassa. Työhakumatkan aikana haet työttömyyspäivärahaa tavalliseen tapaan internetissä tai postittamalla työttömyysajan ilmoituksesi maksajalle. 

Ilmoittaudu TE-toimistoon matkan jälkeen 

Kun palaat Suomeen, ilmoittaudu TE-toimistossa välittömästi. 

Työttömyyspäivärahaasi vaikuttaa, jos et palaa Suomeen etkä ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa viimeistään paluupäivänä, joka on mainittu U2-lomakkeessa. Tällöin et saa työttömyyspäivärahaa ennen kuin olet ollut työssä tai työvoimakoulutuksessa Suomessa neljä viikkoa. Työmarkkinatukeen sinulla voi olla oikeus. 

Saat tarkempia ohjeita TE-toimistosta sekä Kelasta ja työttömyyskassoilta. 

Jos et ole EU- tai ETA-maan etkä Sveitsin kansalainen, ota yhteyttä TE-toimistoon ja työttömyysturvan maksajaan. 

Eka EURES-työpaikka -työnhaun tukiin nuorille 

Eka EURES-työpaikka -hankkeella pyritään auttamaan 18–35-vuotiaita nuoria löytämään työpaikka toisesta EU-maasta. Työnsaantiasi voidaan tukea taloudellisesti.  

Eka Eures työpaikka- hankkeita on neljällä EU-maalla: Ruotsilla, Ranskalla, Italialla ja Saksalla.  Suomi on kumppanina Ruotsin, Saksan ja Italian hankkeissa. Voit kuitenkin valita minkä tahansa näistä neljästä hankkeesta.   

Eka EURES-työpaikka voi auttaa sinua, jos haluat  

 • saada oman alan työkokemusta, vaikka olisitkin jo ollut töissä EU-maassa 
 • startin työurasi alkuun  
 • vaihtaa ammatillista suuntautumistasi. 

Voit hakea tukea Eka EURES-työpaikka -hankkeesta, jos olet 

 • 18–35-vuotias 
 • EU-kansalainen, joka asuu virallisesti jossakin EU-maassa. 

Reactivate-tuki 35 vuotta täyttäneille 

Reactivate -hankkeella pyritään auttamaan vähintään 35-vuotiaita työnhakijoita löytämään työpaikka toisesta EU-maasta. Reactivate -hankkeita on kolmella EU-maalla: Italialla, Saksalla ja Puolalla. Voit hakea tukea Reactivate -hankkeesta, jos olet 

 • vähintään 35-vuotias 
 • EU-kansalainen, joka asuu virallisesti jossakin EU-maassa 
 • työtön työnhakija, osa-aikatyötä tekevä työnhakija, alanvaihtaja tai työnvaihtaja. 

Maastamuuttajan muistilista 

Ota hyvissä ajoin selvää asioista ja perehdy kohdemaan työelämään ja tapoihin, kun harkitset lähtöä tai olet lähdössä ulkomaille. Monet asiat täytyy hoitaa jo kotimaassa. Kun valmistaudut hyvin ennakkoon, saat hoidettua asioita ulkomailla mahdollisimman helposti ja sopeudut nopeammin uuteen maahan ja kulttuuriin. 

Työttömyysturvaa työnhakuun ulkomaille 

Varmista, voitko saada Suomesta työttömyysturvaa ajalta, jolloin haet työtä Euroopassa. 
Voit siirtää oman työttömyysturvasi enintään kolmen kuukauden työnhakumatkan ajaksi toiseen EU- tai ETA-maahan, jos olet 

 • oikeutettu peruspäivärahaan tai ansiosidonnaiseen päivärahaan 
 • ollut työttömänä työnhakijana vähintään neljä viikkoa ennen ulkomaille lähtöäsi. 

Tilaa siirtoa varten U2-lomake maksajalta eli Kelalta tai työttömyyskassalta. Niiden lisäksi saat tarkempia tietoja myös TE-toimistosta. 

Siirrä työhistoriasi maasta toiseen U1-lomakkeella, jonka saat Suomessa työttömyysturvasi maksajalta. Muista pyytää U1-lomake myös paikallisilta viranomaisilta, kun lopetat työskentelyn toisessa maassa. Tarvitset sitä, kun palaat Suomeen. Lisätietoja saat Kelasta tai työttömyyskassoista. 

Tee seuraavat ilmoitukset ennen muuttoa ulkomaille

 • Ilmoita muutosta TE-toimistolle. Käytä sähköistä asiointipalvelua ja päivitä omia työnhakutietojasi. Tämä koskee sinua, jos olet työtön työnhakija. 
 • Tee postiosoite- ja maastamuuttoilmoitus. Se täytyy tehdä aina kirjallisesti. Lomakkeen löydät Väestörekisterikeskuksen sivuilta tai maistraatista, Postista tai Kelan toimistosta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluttua muutosta. Lisätietoa saat väestörekisterikeskuksesta. 
 • Ilmoita muutosta isännöitsijälle tai kiinteistönhoitajalle. 
 • Ilmoita muutosta verotoimistoon. 
 • Ilmoita lähdöstäsi Kelaan, josta saat tarvittaessa eurooppalaisen sairaanhoitokortin. 

Ota mukaan tärkeät asiakirjat 

 • Passi on edelleen kätevin, vaikka virallisen henkilötodistuksen pitäisi riittää Pohjoismaissa ja Schengen-alueella. Ota tarvittaessa mukaan viisumi ja rokotustodistukset. Varmista, tarvitsetko oleskelu- tai työluvan kohdemaahasi. 
 • Varaudu tarvittaessa esittämään syntymätodistus. 
 • Hanki kansainvälinen ajokortti tai selvitä Autoliitosta, onko suomalaisen ajokortin käytölle aikarajoituksia. 
 • Jos muutat lemmikkieläimen kanssa, tarkista maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tarvitsemasi asiakirjat, kuten EU-lemmikkieläinpassi. 

Mieti ja järjestä taloudelliset asiat etukäteen 

 • Selvitä, miten teet veroilmoituksen Suomeen ulkomailta käsin. 
 • Varmista, karttuuko työeläkkeesi ulkomaan työskentelysi aikana. 
 • Solmi mahdolliset maksupalvelusopimukset pankin kanssa. Tarkista samalla, onko pankillasi niin sanottua yhteistyöpankkia kohdemaassasi. 
 • Vakuutusten tarpeeseen vaikuttaa, oletko ulkomailla työssä vai et. EU- ja ETA-maissa olet joka tapauksessa oikeutettu perussairaanhoitoon paikallisilla hinnoilla. Kun muutat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, mieti tarvitsetko lisävakuutusta. 
 • Anna tarvittaessa valtakirja esimerkiksi pankki- ja vero-asioihin kontaktihenkilöllesi Suomessa. 

Ota ajoissa selvää kohdemaan olosuhteista 

Perehdy ennakkoon ainakin seuraaviin kohdemaasi asioihin: 

 • Suomen ulkomaan edustustojen kotisivut 
 • asunnot ja niiden varustelu, kustannukset ja sähkölaitteiden pistokkeet 
 • lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden taso ja kustannukset sekä vakuutukset 
 • kulttuuri ja elinolot. 

Muista kohdemaassasi 

Tee seuraavat ilmoitukset: 

 • Jos olet ilmoittanut TE-toimistoon, että lähdet EU- tai ETA-maahan työnhakuun enintään kolmeksi kuukaudeksi, muista ilmoittautua myös kohdemaan työnvälitykseen. Ilmoittaudu seitsemän päivän kuluessa lähtöpäivästäsi, jotta saat työttömyyspäivärahaa myös matkapäiviltä. 
 • Tee maahanmuuttoilmoitus ja ilmoita yhteystietosi paikalliseen Suomen edustustoon. Kun muutat toiseen Pohjoismaahan, ilmoittaudu maan rekisteriviranomaiselle. 

Tee seuraavat sopimukset: 

 • Pyydä kirjallinen työsopimus. 
 • Tee kirjallinen vuokrasopimus asunnostasi. 
 • Solmi tarvittavat sähkö-, kaasu- ja vesisopimukset. 
 • Solmi pankkisopimukset. 

Selvitä myös terveyspalveluiden saatavuus ja hätänumerot. 

Frågor och svar

Lediga jobb i EU- och EES-länder hittar du i Eures – den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet. Platsannonserna kommer från Eures medlemmar och samarbetspartner, i synnerhet från offentliga arbetsförmedlingar i Europa. Du känner igen dem på förkortningen EPES. 

I portalen annonserar arbetsgivare om jobb särskilt för arbetstagare från andra europeiska länder. De här ”Eures-jobben” är försedda med en blå flagga. 

I Eures-portalen får du också hjälp att skapa ett CV. Det finns också tips och länkar för jobbsökning på TE-tjänsternas webbplats. Använd filtreringen Utlandet i sökfunktionen Lediga jobb. 

Fråga först om din arbetsgivare kan hjälpa dig att hitta en bostad. I Eures-platsannonserna kan det finnas information om att arbetsgivaren kan erbjuda bostad. 

Oftast måste du dock själv söka bostad på den privata marknaden precis som i Finland. 

Din arbetsgivare avgör vilka språkkunskaper jobbet kräver. För att söka jobb måste du i allmänhet ha goda kunskaper i destinationslandets språk. I internationella företag kan arbetsspråket vara engelska oavsett destinationslandet. I vardagslivet brukar det dock vara bra att kunna det lokala språket

Det framgår i allmänhet av platsannonsen vad arbetsgivaren kräver av ansökan. Innehållet i ansökan och CV är ungefär detsamma som i Finland. 

Men kom ihåg att det finns skillnader mellan praxis i olika länder. Till exempel ska man bifoga referensernas kontaktuppgifter till ansökan i Storbritannien och i Tyskland även kopior av sina betyg. 

Inom EU används en enhetlig europeisk CV-mall. Den är lämplig för personer som har avlagt en yrkesexamen eller en akademisk examen. Denna så kallade Europass-meritförteckning ger en tydlig bild av din behörighet och kompetens. 

Ange följande information i Europass: 

 • personuppgifter 
 • utbildning 
 • tidigare arbetserfarenhet 
 • kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig under karriären och livet, men som du inte nödvändigtvis har betyg på. 

Du kan ladda ner meritförteckningsmallen i Eures-portalen under CV online eller på Europass webbplats. Mallen finns på flera språk. 

Skicka inte kopior av betyg, om det inte uttryckligen krävs i platsannonsen. Tänk dock på att praxis skiljer sig åt mellan olika länder – i till exempel Tyskland kan kopior behövas. I allmänhet räcker det att du skickar ett ansökningsbrev och CV till att börja med. 

Om du inte har betyg på destinationslandets språk ska du överväga att översätta dem. Du kan ha nytta av betyg som du själv översatt när du söker jobb. 

Officiella översättningar kostar och behövs främst om du söker auktoriserade yrken. Sådana är till exempel läkare eller sjukskötare, som omfattas av vissa kompetenskrav i landets lagstiftning eller andra författningar. 

Det går inte att säga exakt hur långt tid sökprocessen tar när du söker jobb i Finland eller utomlands. Om det råder brist på arbetskraft i branschen kan du hitta ett jobb snabbt. Det kan hända att arbetsgivaren önskar att du börjar jobba med mycket kort varsel. 

Räkna med att processen tar längre tid när du söker jobb utomlands, till exempel 3–4 månader. En flytt utomlands involverar många praktiska arrangemang som tar tid. 

Hur arbetet du utför utomlands beskattas, beror på om din lön betalas av en utländsk eller finländsk arbetsgivare. 

Om lönen betalas av en utländsk arbetsgivare 

 • Du betalar skatt i landet där du jobbar. 
 • Du behöver inget finsk skattekort. 
 • Din skatteprocent fastställs enligt lagstiftningen i landet där du jobbar. 

Lönen är skattepliktig inkomst även i Finland, men skatteavtal förhindrar dubbel beskattning i praktiken. Besök en lokal skattebyrå direkt under dina första arbetsdagar i utlandet. 

Utred de grundläggande beskattningsfrågorna med din arbetsgivare redan innan du tar emot jobbet. Det är också bra om du kontaktar din skattebyrå i Finland före avresan. 

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och logikostnader som uppstår i samband med arbetsintervjuresor från och till ett annat EU- eller EES-land, om arbetet varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt minst 18 timmar per vecka.  

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland. 

Du kan få resebidrag för kostnaderna som orsakas av att du tar emot ett arbete. Ersättningen betalas av arbetslöshetskassan eller FPA. 

Mer information om arbetsintervju- eller jobbsökarresa i EU- och EES-området samt Schweiz 
Mer information om ersättning för rese- och logikostnader 

Du kan ansöka om stöd via projektet Ditt första Euresjobb om 

 • du är mellan 18 och 35 år 
 • du är EU-medborgare och officiellt bosatt i ett EU-land, Island eller Norge 
 • jobbet finns i ett EU-land, Norge eller Island, men inte i Schweiz eller Liechtenstein. 

Mer information om Mitt första Euresjobb för ungdomar 

Du kan ansöka om stöd via projektet Reactivate om 

 • du är minst 35 år 
 • du är EU-medborgare och officiellt bosatt i ett EU-land 
 • du söker jobb i ett annat EU-land. 

Mer information om Reactivate 

Med hjälp av uppgifterna på blanketterna fastställs dina sociala förmåner när du flyttar från ett land till ett annat. 

Med blankett U2 kan du överföra ditt arbetslöshetsskydd till ett annat land för högst tre månader om du söker jobb utomlands. Närmare information finns på sidan Jobbsökningsresa i EU- och EES-området med arbetslöshetsdagpenning. 

På blanketten U1 intygar du dina försäkrings- och arbetsperioder. Om du har arbetat i ett EU-land och blir arbetslös innan den arbetstid som berättigar till arbetslöshetsförmåner uppfylls, kan du utnyttja din försäkrings- och arbetsperiod i andra EU-länder. 

Om du som EU-medborgare rör dig mellan medlemsländer fastställs ditt socialskydd enligt EU:s förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Den tillämpas i EU- och EES-länderna. 

Socialskyddsförordningen tillämpas vidare på medborgare i så kallade tredje länder – dvs. medborgare i andra länder än i EU- och EES-länder samt Schweiz – om utrese- eller jobbsökningslandet är Förenade kungadömet eller Danmark. Denna förordning omfattar blanketterna E303 och E301, som motsvarar U-blanketterna som används i EU-länderna. 

Vänd dig till FPA och arbetslöshetskassorna för mer information om blanketterna. 

Innan du återvänder till Finland från utlandsarbete ska du be om vissa intyg för arbetslöshetsskyddet och 
arbetslöshetsförsäkringen i utlandet. Det kan vara svårt att få dem i efterhand. 

 • Se till att datumet när du börjar och slutar arbetet samt orsaken till anställningens upphörande antecknas i arbetsintyget, med tanke på eventuell ansökan om arbetslöshetsskydd. 
 • Du kan be om ett U1-intyg – eller E301-intyg – över arbets- och försäkringsperioder av den myndighet som ansvarar för arbetslöshetsförsäkringarna i landet. 
 • Be också om intyg över annat än lönearbete, om du till exempel har studerat eller varit arbetssökande. 
 • Även löneintyg kan ibland behövas i arbetslöshetsförsäkringsärenden. 

Arbets- och näringsbyrån har inga listor över finländska företag som har verksamhet utomlands. På TE-byrån hittar du bara de jobb som arbetsgivare har ledigförklarat. 

Om ett finländskt företag ledigförklarar ett jobb utomlands hittar du annonsen på sidan Lediga jobb. Välj ”utlandet” som sökkriterium. 

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som arbetsgivaren har skickat iväg för att jobba i ett annat land. 

 För en arbetstagare som har blivit utstationerad till utlandet från Finland 

 • tillämpas finska lagar och kollektivavtal på anställningsförhållandet, men även bestämmelser i destinationslandet beaktas 
 • betalar arbetsgivaren arbetstagarens resor och bostad. 

Jobbsökande utomlands innebär att arbetstagaren reser utomlands på eget initiativ för att söka jobb. 

I sådana fall 

 • tillämpas destinationslandets arbetslagstiftning, sociala trygghet och kollektivavtal på anställningsförhållandet 
 • måste den sökande i allmänhet själv betala för resor och bostad, om inget annat har avtalats separat. 

I fråga om beskattning, försäkringar och social trygghet finns det en väsentlig skillnad mellan en utstationerad arbetstagare och en person som söker jobb i utlandet på eget initiativ. 
Se till exempel FPA:s webbsida Social trygghet för utstationerade arbetstagare. 

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den i Eures-portalens chatt eller via e-post: eures@te-toimisto.fi

Chatta med Eures rådgivare (ec.europa.eu/eures) 

Uppdaterad: