Jobb eller praktik utomlands

Arbete eller studier utomlands påverkas av om du söker dig till ett EU- eller EES-land eller utanför dem. Innan du börjar söka jobb utomlands bör du klargöra dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget inom din bransch i destinationslandet.

Arbete i EU- eller EES-länder och Schweiz

Som finsk medborgare har du samma rättigheter och skyldigheter i egenskap av arbetstagare som landets egna medborgare.

När du söker dig från Finland till ett annat EU- eller EES-land eller tvärtom, är Eures webbplats det bästa stället för information om lediga jobb, utbildningar och arbetsmarknaden.
 

Mer information

Arbete i länder utanför EU och EES

För att jobba i länder utanför EU och EES behöver du i regel arbetstillstånd som beviljas av immigrationsmyndigheten i respektive land. Som arbetssökande måste du själv ta reda på kraven och förfarandena för arbetstillstånd. Mer information lämnas bland annat av respektive lands beskickning.

Praktik utomlands

Praktik främjar din yrkesutveckling och dina språkkunskaper samt din internationalisering.
Om du studerar vid en yrkesläroanstalt kan du söka en plats för inlärning i arbetet utomlands via din egen läroanstalt.
Om du är högskolestuderande förmedlas praktikplatser utomlands till exempel av

  • din läroanstalt
  • Utbildningsstyrelsen i fråga om EDUFI-praktik, då styrelsen ansvarar för rörlighet och samarbeten internationellt
  • internationella studentorganisationer.

Arbetsintervju- eller jobbsökarresa i EU- och EES-området samt Schweiz

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och logikostnader som uppstår i samband med arbetsintervjuresor från och till ett annat EU- eller EES-land, om arbetet varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt minst 18 timmar per vecka. 

Jobbsökarresa med arbetslöshetsdagpenning

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland. 

Under jobbsökarresan kan du endast få inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning. Du kan alltså inte få arbetsmarknadsstöd under resan.

För att du ska beviljas arbetslöshetsskydd i utlandet måste du före avresan ha varit arbetslös i minst fyra veckor. TE-byrån kan enligt egen bedömning förkorta denna period av särskilda skäl, till exempel om du har kommit överens om en arbetsintervju. Även den tid som du har tagit del av sysselsättningsfrämjande tjänster kan räknas in i arbetslöshetstiden.

Sök arbetslöshetsförmån i tid

Meddela resdagen i god tid före avresan till TE-byrån som

  • undersöker att villkoren för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt byråns behörighet är uppfyllda
  • underrättar utbetalaren av arbetslöshetsförmånen att du reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att söka jobb.

Beställ också en U2-blankett från FPA eller din arbetslöshetskassa i god tid före avresan. Blanketten ska du lämna till arbetskraftsbyrån i destinationslandet. FPA eller arbetslöshetskassan avgör om villkoren för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt deras behörighet är uppfyllda.

Anmäl dig hos arbetskraftsbyrån i utlandet

Anmäl dig som arbetssökande hos den lokala arbetskraftsbyrån i destinationslandet inom sju dagar. Då får du dagpenning också för restiden. Om du anmäler dig senare börjar utbetalningen från anmälningsdagen.
Medan du söker jobb ska du iaktta de skyldigheter och tillsynsförfaranden som arbetskraftsmyndigheterna i destinationslandet tillämpar.

Arbetslöshetsdagpenningen betalas av FPA eller arbetslöshetskassan. Under jobbsökarresan söker du arbetslöshetsdagpenning på normalt sätt på internet eller genom att posta anmälan om arbetslöshetstiden till utbetalaren.

Anmäl dig hos TE-byrån efter resan

När du återvänder till Finland ska du omedelbart anmäla dig hos TE-byrån.

Din arbetslöshetsdagpenning påverkas om du inte återvänder till Finland och inte anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast den återresedag som angetts på U2-blanketten. Då får du inte arbetslöshetsdagpenning innan du har arbetat eller deltagit i arbetskraftsutbildning i fyra veckor i Finland. Du kan ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du får närmare anvisningar av TE-byrån, FPA och arbetslöshetskassorna.

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du kontakta TE-byrån och utbetalaren av arbetslöshetsskyddet.
 

Uppdaterad: