Jobb eller praktik utomlands

Arbete eller studier utomlands påverkas av om du söker dig till ett EU- eller EES-land eller utanför dem. Innan du börjar söka jobb utomlands bör du klargöra dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget inom din bransch i destinationslandet.

Arbete i EU- eller EES-länder och Schweiz

Som finsk medborgare har du samma rättigheter och skyldigheter i egenskap av arbetstagare som landets egna medborgare.

När du söker dig från Finland till ett annat EU- eller EES-land eller tvärtom, är Eures webbplats det bästa stället för information om lediga jobb, utbildningar och arbetsmarknaden.
 

Mer information

Arbete i länder utanför EU och EES

För att jobba i länder utanför EU och EES behöver du i regel arbetstillstånd som beviljas av immigrationsmyndigheten i respektive land. Som arbetssökande måste du själv ta reda på kraven och förfarandena för arbetstillstånd. Mer information lämnas bland annat av respektive lands beskickning.

Praktik utomlands

Praktik främjar din yrkesutveckling och dina språkkunskaper samt din internationalisering.
Om du studerar vid en yrkesläroanstalt kan du söka en plats för inlärning i arbetet utomlands via din egen läroanstalt.
Om du är högskolestuderande förmedlas praktikplatser utomlands till exempel av

 • din läroanstalt
 • Utbildningsstyrelsen i fråga om EDUFI-praktik, då styrelsen ansvarar för rörlighet och samarbeten internationellt
 • internationella studentorganisationer.

Arbetsintervju- eller jobbsökarresa i EU- och EES-området samt Schweiz

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och logikostnader som uppstår i samband med arbetsintervjuresor från och till ett annat EU- eller EES-land, om arbetet varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt minst 18 timmar per vecka. 

Jobbsökarresa med arbetslöshetsdagpenning

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland. 

Under jobbsökarresan kan du endast få inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning. Du kan alltså inte få arbetsmarknadsstöd under resan.

För att du ska beviljas arbetslöshetsskydd i utlandet måste du före avresan ha varit arbetslös i minst fyra veckor. TE-byrån kan enligt egen bedömning förkorta denna period av särskilda skäl, till exempel om du har kommit överens om en arbetsintervju. Även den tid som du har tagit del av sysselsättningsfrämjande tjänster kan räknas in i arbetslöshetstiden.

Sök arbetslöshetsförmån i tid

Meddela resdagen i god tid före avresan till TE-byrån som

 • undersöker att villkoren för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt byråns behörighet är uppfyllda
 • underrättar utbetalaren av arbetslöshetsförmånen att du reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att söka jobb.

Beställ också en U2-blankett från FPA eller din arbetslöshetskassa i god tid före avresan. Blanketten ska du lämna till arbetskraftsbyrån i destinationslandet. FPA eller arbetslöshetskassan avgör om villkoren för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt deras behörighet är uppfyllda.

Anmäl dig hos arbetskraftsbyrån i utlandet

Anmäl dig som arbetssökande hos den lokala arbetskraftsbyrån i destinationslandet inom sju dagar. Då får du dagpenning också för restiden. Om du anmäler dig senare börjar utbetalningen från anmälningsdagen.
Medan du söker jobb ska du iaktta de skyldigheter och tillsynsförfaranden som arbetskraftsmyndigheterna i destinationslandet tillämpar.

Arbetslöshetsdagpenningen betalas av FPA eller arbetslöshetskassan. Under jobbsökarresan söker du arbetslöshetsdagpenning på normalt sätt på internet eller genom att posta anmälan om arbetslöshetstiden till utbetalaren.

Anmäl dig hos TE-byrån efter resan

När du återvänder till Finland ska du omedelbart anmäla dig hos TE-byrån.

Din arbetslöshetsdagpenning påverkas om du inte återvänder till Finland och inte anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast den återresedag som angetts på U2-blanketten. Då får du inte arbetslöshetsdagpenning innan du har arbetat eller deltagit i arbetskraftsutbildning i fyra veckor i Finland. Du kan ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du får närmare anvisningar av TE-byrån, FPA och arbetslöshetskassorna.

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du kontakta TE-byrån och utbetalaren av arbetslöshetsskyddet.
 

Ditt första Euresjobb – stöd för arbetssökande ungdomar

Ditt första Euresjobb är ett projekt som syftar till att hjälpa ungdomar mellan 18 och 35 år att hitta ett jobb i ett annat EU-land. Dina möjligheter att få arbete kan stödjas ekonomiskt.

Det finns Ditt första Euresjobb-projekt i fyra EU-länder: Sverige, Frankrike, Italien och Tyskland. Mer information om projekten finns till höger på den här sidan. Finland är partner i de svenska, tyska och italienska projekten. Du kan dock välja vilket som helst av dessa fyra projekt.

Ditt första Euresjobb kan hjälpa dig om du vill

 • få arbetserfarenhet inom din bransch, även om du redan har jobbat inom ett EU-land
 • komma i gång i arbetslivet
 • byta yrkesinriktning.

Du kan ansöka om stöd via Ditt första Euresjobb om du

 • är mellan 18 och 35 år
 • är EU-medborgare som är officiellt bosatt i ett EU-land.
Mer information

Reactivate-stöd för personer över 35 år

Projektet Reactivate syftar till att hjälpa arbetssökande som är minst 35 år att hitta ett jobb i ett annat EU-land. Det finns Reactivate-projekt i två EU-länder: Italien och Tyskland. Du kan ansöka om stöd från Reactivate om du är

 • minst 35 år
 • EU-medborgare som är officiellt bosatt i ett EU-land
 • arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar deltid, person som byter bransch eller jobb.
Mer information

Emigrantens checklista

Red ut alla frågetecken i god tid och sätt dig in i arbetslivet och sederna i destinationslandet när du överväger att flytta utomlands. Många ärenden bör skötas redan i hemlandet. Om du är väl förberedd blir det lättare för dig att sköta ärenden i utlandet och du anpassar dig snabbare till det nya landet och dess kultur.

Arbetslöshetsskydd för arbetssökande i utlandet

Kontrollera om du kan få arbetslöshetsskydd från Finland medan du söker jobb i Europa.

Du kan överföra arbetslöshetsskyddet till ett annat EU- eller EES-land under en högst tre månader lång jobbsökarresa om du

 • är berättigad till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning
 • har varit arbetslös arbetssökande minst fyra veckor före avresan till utlandet.

Beställ en U2-blankett för överföringen av utbetalaren, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan. Du kan få närmare upplysningar av dem och av TE-byrån.

Överför din arbetshistorik till ett annat land på U1-blanketten, som du får av den som betalar ditt arbetslöshetsskydd i Finland. Kom också ihåg att be de lokala myndigheterna om U1-blanketten när du slutar jobba i ett annat land. Du behöver den när du återvänder till Finland. Vänd dig till FPA eller arbetslöshetskassorna för mer information.

Gör följande anmälningar innan du flyttar utomlands

 • Informera TE-byrån om flytten. Använd e-tjänsten och uppdatera uppgifterna om ditt jobbsökande. Det här gäller dig om du är arbetslös arbetssökande.
 • Lämna postadress- och emigrationsanmälan. Den ska alltid göras skriftligt. Blanketten finns på Befolkningsregistercentralens webbplats, magistraten, posten och FPA:s kontor. Anmälan ska göras senast en vecka efter flytten. Mer information får du av befolkningsregistercentralen.
 • Informera disponenten eller fastighetsförvaltaren om flytten.
 • Informera skattebyrån om flytten.
 • Informera FPA om flytten så att du får ett europeiskt sjukvårdskort om det behövs.

Ta med viktiga dokument

 • Passet är fortfarande smidigast, även om en officiell identitetshandling ska räcka i Norden och Schengenområdet. Ta med visum och vaccinationsintyg om det behövs. Kontrollera om du behöver uppehålls- eller arbetstillstånd i destinationslandet.
 • Var beredd att visa födelseattest vid behov.
 • Skaffa internationellt körkort eller kontrollera med Bilförbundet om användningen av finskt körkort är tidsbegränsad.
 • Om du flyttar med husdjur ska du kontrollera på jord- och skogsbruksministeriets webbplats vilka dokument husdjuren behöver, till exempel EU-pass för husdjur.

Tänk igenom och ordna ekonomiska ärenden i förväg

 • Ta reda på hur du lämnar skattedeklarationen till Finland från utlandet.
 • Kontrollera om du intjänar arbetspension medan du jobbar utomlands.
 • Ingå eventuella avtal om betalningstjänster med banken. Kontrollera samtidigt om din bank har en så kallad samarbetsbank i destinationslandet.
 • Ditt behov av försäkringar påverkas om du jobbar utomlands. I EU- och EES-länder är du hur som helst berättigad till bassjukvård till lokala priser. Om du flyttar utanför EU- eller EES-området ska du överväga om du behöver extra försäkringar.
 • Ge vid behov din kontaktperson i Finland fullmakt för till exempel bank- och skatteärenden.

Ta reda på förhållandena i destinationslandet i god tid

Ta reda på åtminstone följande omständigheter i destinationslandet innan du reser:

 • webbplatserna för Finlands beskickningar i utlandet
 • bostäder och deras utrustning, kostnader och eluttag
 • nivån på läkar- och tandläkartjänster och kostnaderna för dem samt försäkringar
 • kultur och levnadsförhållanden.

Kom ihåg i destinationslandet

Gör följande anmälningar:

 • Om du har meddelat TE-byrån att du reser till ett EU- eller EES-land för att söka jobb i högst tre månader, får du inte glömma bort att anmäla dig hos arbetsförmedlingen i destinationslandet. Anmäl dig inom sju dagar från avresan för att även få arbetslöshetsdagpenning för resdagarna.
 • Gör en immigrationsanmälan och uppge dina kontaktuppgifter för Finlands representation i destinationslandet. Om du flyttar till ett annat nordiskt land behöver du bara anmäla dig hos registermyndigheten i landet.

Ingå följande avtal:

 • Skriftligt arbetsavtal
 • Skriftligt hyresavtal för bostaden
 • Nödvändiga avtal om el, gas och vatten
 • Bankavtal

Undersök också tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och ta reda på nödnumren.

Frågor och svar

Lediga jobb i EU- och EES-länder hittar du i Eures – den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet. Platsannonserna kommer från Eures medlemmar och samarbetspartner, i synnerhet från offentliga arbetsförmedlingar i Europa. Du känner igen dem på förkortningen EPES. 

I portalen annonserar arbetsgivare om jobb särskilt för arbetstagare från andra europeiska länder. De här ”Eures-jobben” är försedda med en blå flagga. 

I Eures-portalen får du också hjälp att skapa ett CV. Det finns också tips och länkar för jobbsökning på TE-tjänsternas webbplats. Använd filtreringen Utlandet i sökfunktionen Lediga jobb. 

Fråga först om din arbetsgivare kan hjälpa dig att hitta en bostad. I Eures-platsannonserna kan det finnas information om att arbetsgivaren kan erbjuda bostad. 

Oftast måste du dock själv söka bostad på den privata marknaden precis som i Finland. 

Din arbetsgivare avgör vilka språkkunskaper jobbet kräver. För att söka jobb måste du i allmänhet ha goda kunskaper i destinationslandets språk. I internationella företag kan arbetsspråket vara engelska oavsett destinationslandet. I vardagslivet brukar det dock vara bra att kunna det lokala språket

Det framgår i allmänhet av platsannonsen vad arbetsgivaren kräver av ansökan. Innehållet i ansökan och CV är ungefär detsamma som i Finland. 

Men kom ihåg att det finns skillnader mellan praxis i olika länder. Till exempel ska man bifoga referensernas kontaktuppgifter till ansökan i Storbritannien och i Tyskland även kopior av sina betyg. 

Inom EU används en enhetlig europeisk CV-mall. Den är lämplig för personer som har avlagt en yrkesexamen eller en akademisk examen. Denna så kallade Europass-meritförteckning ger en tydlig bild av din behörighet och kompetens. 

Ange följande information i Europass: 

 • personuppgifter 
 • utbildning 
 • tidigare arbetserfarenhet 
 • kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig under karriären och livet, men som du inte nödvändigtvis har betyg på. 

Du kan ladda ner meritförteckningsmallen i Eures-portalen under CV online eller på Europass webbplats. Mallen finns på flera språk. 

Skicka inte kopior av betyg, om det inte uttryckligen krävs i platsannonsen. Tänk dock på att praxis skiljer sig åt mellan olika länder – i till exempel Tyskland kan kopior behövas. I allmänhet räcker det att du skickar ett ansökningsbrev och CV till att börja med. 

Om du inte har betyg på destinationslandets språk ska du överväga att översätta dem. Du kan ha nytta av betyg som du själv översatt när du söker jobb. 

Officiella översättningar kostar och behövs främst om du söker auktoriserade yrken. Sådana är till exempel läkare eller sjukskötare, som omfattas av vissa kompetenskrav i landets lagstiftning eller andra författningar. 

Det går inte att säga exakt hur långt tid sökprocessen tar när du söker jobb i Finland eller utomlands. Om det råder brist på arbetskraft i branschen kan du hitta ett jobb snabbt. Det kan hända att arbetsgivaren önskar att du börjar jobba med mycket kort varsel. 

Räkna med att processen tar längre tid när du söker jobb utomlands, till exempel 3–4 månader. En flytt utomlands involverar många praktiska arrangemang som tar tid. 

Hur arbetet du utför utomlands beskattas, beror på om din lön betalas av en utländsk eller finländsk arbetsgivare. 

Om lönen betalas av en utländsk arbetsgivare 

 • Du betalar skatt i landet där du jobbar. 
 • Du behöver inget finsk skattekort. 
 • Din skatteprocent fastställs enligt lagstiftningen i landet där du jobbar. 

Lönen är skattepliktig inkomst även i Finland, men skatteavtal förhindrar dubbel beskattning i praktiken. Besök en lokal skattebyrå direkt under dina första arbetsdagar i utlandet. 

Utred de grundläggande beskattningsfrågorna med din arbetsgivare redan innan du tar emot jobbet. Det är också bra om du kontaktar din skattebyrå i Finland före avresan. 

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och logikostnader som uppstår i samband med arbetsintervjuresor från och till ett annat EU- eller EES-land, om arbetet varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt minst 18 timmar per vecka.  

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland. 

Du kan få resebidrag för kostnaderna som orsakas av att du tar emot ett arbete. Ersättningen betalas av arbetslöshetskassan eller FPA. 

Mer information om arbetsintervju- eller jobbsökarresa i EU- och EES-området samt Schweiz 
Mer information om ersättning för rese- och logikostnader 

Du kan ansöka om stöd via projektet Ditt första Euresjobb om 

 • du är mellan 18 och 35 år 
 • du är EU-medborgare och officiellt bosatt i ett EU-land, Island eller Norge 
 • jobbet finns i ett EU-land, Norge eller Island, men inte i Schweiz eller Liechtenstein. 

Mer information om Mitt första Euresjobb för ungdomar 

Du kan ansöka om stöd via projektet Reactivate om 

 • du är minst 35 år 
 • du är EU-medborgare och officiellt bosatt i ett EU-land 
 • du söker jobb i ett annat EU-land. 

Mer information om Reactivate 

Med hjälp av uppgifterna på blanketterna fastställs dina sociala förmåner när du flyttar från ett land till ett annat. 

Med blankett U2 kan du överföra ditt arbetslöshetsskydd till ett annat land för högst tre månader om du söker jobb utomlands. Närmare information finns på sidan Jobbsökningsresa i EU- och EES-området med arbetslöshetsdagpenning. 

På blanketten U1 intygar du dina försäkrings- och arbetsperioder. Om du har arbetat i ett EU-land och blir arbetslös innan den arbetstid som berättigar till arbetslöshetsförmåner uppfylls, kan du utnyttja din försäkrings- och arbetsperiod i andra EU-länder. 

Om du som EU-medborgare rör dig mellan medlemsländer fastställs ditt socialskydd enligt EU:s förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Den tillämpas i EU- och EES-länderna. 

Socialskyddsförordningen tillämpas vidare på medborgare i så kallade tredje länder – dvs. medborgare i andra länder än i EU- och EES-länder samt Schweiz – om utrese- eller jobbsökningslandet är Förenade kungadömet eller Danmark. Denna förordning omfattar blanketterna E303 och E301, som motsvarar U-blanketterna som används i EU-länderna. 

Vänd dig till FPA och arbetslöshetskassorna för mer information om blanketterna. 

Innan du återvänder till Finland från utlandsarbete ska du be om vissa intyg för arbetslöshetsskyddet och 
arbetslöshetsförsäkringen i utlandet. Det kan vara svårt att få dem i efterhand. 

 • Se till att datumet när du börjar och slutar arbetet samt orsaken till anställningens upphörande antecknas i arbetsintyget, med tanke på eventuell ansökan om arbetslöshetsskydd. 
 • Du kan be om ett U1-intyg – eller E301-intyg – över arbets- och försäkringsperioder av den myndighet som ansvarar för arbetslöshetsförsäkringarna i landet. 
 • Be också om intyg över annat än lönearbete, om du till exempel har studerat eller varit arbetssökande. 
 • Även löneintyg kan ibland behövas i arbetslöshetsförsäkringsärenden. 

Arbets- och näringsbyrån har inga listor över finländska företag som har verksamhet utomlands. På TE-byrån hittar du bara de jobb som arbetsgivare har ledigförklarat. 

Om ett finländskt företag ledigförklarar ett jobb utomlands hittar du annonsen på sidan Lediga jobb. Välj ”utlandet” som sökkriterium. 

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som arbetsgivaren har skickat iväg för att jobba i ett annat land. 

 För en arbetstagare som har blivit utstationerad till utlandet från Finland 

 • tillämpas finska lagar och kollektivavtal på anställningsförhållandet, men även bestämmelser i destinationslandet beaktas 
 • betalar arbetsgivaren arbetstagarens resor och bostad. 

Jobbsökande utomlands innebär att arbetstagaren reser utomlands på eget initiativ för att söka jobb. 

I sådana fall 

 • tillämpas destinationslandets arbetslagstiftning, sociala trygghet och kollektivavtal på anställningsförhållandet 
 • måste den sökande i allmänhet själv betala för resor och bostad, om inget annat har avtalats separat. 

I fråga om beskattning, försäkringar och social trygghet finns det en väsentlig skillnad mellan en utstationerad arbetstagare och en person som söker jobb i utlandet på eget initiativ. 
Se till exempel FPA:s webbsida Social trygghet för utstationerade arbetstagare. 

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den i Eures-portalens chatt eller via e-post: eures@te-toimisto.fi

Chatta med Eures rådgivare (ec.europa.eu/eures) 

Uppdaterad: