Anställningsärenden 

Ett anställningsförhållande uppstår när du ingår avtal med arbetsgivaren om arbetet du ska utföra och lönen du får för arbetet.

I arbetslagstiftningen finns det ovillkorliga bestämmelser, som arbetsgivaren inte kan undkomma genom avtal som är till arbetstagarens nackdel. Minimivillkoren för anställningen fastställs i det allmänt bindande kollektivavtalet, om det finns ett sådant i branschen. Du kan dock avtala med arbetsgivaren om bättre villkor än i kollektivavtalet.  

Läs mer

More information

Uppdaterad: