Till Finland från utlandet

På Jobbmarknaden hittar du stegmärken hur börja arbeta och leva i Finland.

Finland är ett av världens bästa ställen att bo och jobba. Finländska arbetslivet är jämlikt och rättfärdigt.

Kontrollera på förhand om det finns arbete inom din bransch i Finland och börja söka jobb innan du flyttar. Du hittar lediga arbetsplatser enklast på Jobbmarknad. Också på EURES – Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet, som upprätthålls av EU-kommissionen, finns information om lediga arbetsplatser och om situationen på den finländska arbetsmarknaden. Om du vill starta ett eget företag, ta reda på vad man bör ta i beaktande. 

Läs mer

Tjänster

Mer information

Kontrollera din behörighet 

I vissa yrken finns det behörighetskrav som gör att du behöver ett beslut om erkännande av din yrkes- eller högskoleexamen. Ta reda på vilken instans som sköter om erkännandet av din examen eller ditt yrke. I vissa branscher behövs också behörighetstillstånd. De är yrkeskompetenstest som ger dig tillstånd att arbeta inom ett visst yrke.

Mer information

Se till att du har alla tillstånd

Vilka tillstånd och registreringar som behövs beror på ditt medborgarskap. Om du har avtalat med en myndighet i ditt hemland (EU/EES-land eller Schweiz) om att du ska söka arbete i Finland, ska du anmäla dig personligen på arbets- och näringsbyrån inom sju dagar från avfärd och ta med dig ditt identitetsbevis och blankett U2. Då har du möjlighet att få utkomstskydd från ditt hemland medan du söker arbete i Finland. Kontrollera att ditt pass eller ditt officiella EU-identitetsbevis är giltigt under hela din vistelse i Finland.  

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, behöver du inget uppehållstillstånd. Du kan flytta till Finland och söka arbete i tre månader. Nordiska medborgare (Sverige, Norge, Danmark och Island) ska registrera sig hos magistraten. Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, ska du registrera dig hos Migrationsverket, om du stannar i Finland längre än tre månader.  

Om du är medborgare i något annat land än ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare i ditt hemland. För att få tillståndet ska du ha hittat en arbetsplats i Finland. När du kommer till Finland ska du registrera dig och göra en flyttanmälan hos magistraten, om du stannar i Finland minst ett år.  

Tjänster:

Mer information

När du börjar arbeta i Finland 

Ingå först ett skriftligt arbetsavtal med din arbetsgivare. I arbetsavtalet fastställs anställningsförhållandets villkor, som du kommer överens om med din arbetsgivare. Öppna ett bankkonto, för det behöver du för utbetalningen av lönen. Utred beskattningsfrågorna, beställ ett skattekort på skattebyrån och ge det till din arbetsgivare, som drar av förskottsinnehållningen från din lön enligt uppgifterna på skattekortet. Komplettera dina språkkunskaper – kunskaper i finska eller svenska är nyckeln till integration. 

Mer information

Integrationstjänster till din hjälp

När du som invandrare kommer till Finland är det viktigt att du integrerar dig, dvs. tillägnar dig de kunskaper och färdigheter som behövs i det finländska samhället. Det finns olika integrationstjänster som hjälper dig med integrationen. Även familjemedlemmar som flyttar med dig kan ha rätt till integrationstjänster.

Tjänster

Uppdaterad: