Tips för jobbsökning

Att söka jobb är en färdighet som du kan lära dig och utveckla, rentav till en mästerlig nivå.

Det krävs hårt jobb för att få ett jobb. Ansträng dig och visa framfötterna!

Det är inte enkelt att söka jobb och du måste ofta tampas med svåra problem längs vägen.

Har du hittat ett intressant jobb? Nedan finns några tips på vad du bör göra.

Ta reda på information om arbetsuppgifterna och arbetsgivaren. 

 • Vilka huvudansvar innebär jobbet och vilka särskilda krav ställer det? 
 • Kräver jobbet någon särskild examen eller arbetserfarenhet? 
 • Vilka av kraven för jobbet kan du lära dig? 
 • Vilken typ av person söker man efter till jobbet? 
 • Motsvarar arbetsuppgifterna din kompetens? 
 • Intresserar arbetsgivaren, branschen och arbetsuppgifterna dig? 

Skaffa dig mer bakgrundsinformation om arbetsgivaren. Ta åtminstone reda på information om arbetsgivarens 

 • bransch, storlek, vision och organisationsstruktur 
 • olika avdelningar och arbetsuppgifterna för dem som arbetar på avdelningarna. 

Kontakta arbetsgivaren och förvissa dig om att jobbet motsvarar din kompetens och dina önskemål. I allmänhet framgår det tydligt av annonsen hur arbetsgivaren vill bli kontaktad. Ring alltid om det är möjligt – samtalet hjälper dig att besluta om du ska skicka in en ansökan eller inte. 

Jobbsökandet är en förhandling mellan arbetsgivaren och den potentiella arbetstagaren. I bästa fall väcker telefonsamtalet arbetsgivarens intresse för din kompetens. Arbetsgivaren lägger ditt namn på minnet, vilket gynnar dig när rekryteringsprocessen går vidare. Fråga vilken typ av person arbetsgivaren söker till jobbet och vilken kompetens som väger tyngst i urvalet. 

Skriv en komihåglista åt dig själv över dina färdigheter och styrkor som anknyter till jobbet och ha ditt CV nära till hands. Om jobbet inte helt motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning, men ändå intresserar dig, ska du tänka efter hur dina färdigheter kan komma till nytta i andra typer av arbetsuppgifter. 

Olika arbetsuppgifter kräver olika personliga egenskaper och färdigheter – de kan vara dina styrkor. Sakkunskaper och personliga egenskaper är alltid viktiga, men det allra viktigaste är att du har rätt inställning. Tro på dig själv som en bra kandidat och en potentiell ny arbetstagare. 

När du ringer en arbetsgivare som inte utannonserar något jobb 

 • ta först reda på vem på företaget som ansvarar för rekryteringen till jobbet du vill ha 
 • se till att anteckna personens titel, namn och telefonnummer 
 • ring kontaktpersonen och berätta vilken typ av jobb du söker och varför just deras organisation intresserar dig som arbetsplats 
 • ha som mål att boka in ett möte eller att få tillåtelse att skicka in ditt CV. 

Även om det kan kännas ålderdomligt att skriva traditionella dokument för jobbsökande, krävs dessa grundläggande dokument fortfarande i nästan alla rekryteringsprocesser. Det kan dock vara svårt att skriva om sin kompetens på ett intressant sätt där all väsentlig information framgår. Man får lätt skrivkramp, speciellt om man skriver sitt första CV eller sin första arbetsansökan. Men det behövs faktiskt inget trolleri för att få till de här dokumenten. Vi har sammanställt några grundläggande råd och tips om hur du förbättrar din sökprofil. 

I din arbetsansökan skriver du hur du uppfyller kriterierna för jobbet. Berätta också om dina andra styrkor om de kan komma till användning i jobbet du söker. Om du söker arbetsuppgifter som inte överensstämmer exakt med din bransch, ska du bedöma hur din kompetens passar jobbet du söker. 

Om du har varit borta från arbetslivet en längre tid behöver du inte förklara varför i din ansökan. Berätta neutralt även om svåra saker. 

Försök sticka ut, då en bra ansökan är inkörsporten till en arbetsintervju. Det är enkelt att sticka ut, men svårt att sticka ut till sin fördel. 

De som läser ansökningarna har också olika preferenser. Ibland kan även en längre och mer avvikande, säljande ansökan göra intryck. Du kan vara kreativ och skriva på ditt eget sätt, men avvik inte för mycket från de vanliga dokumentstandarderna. Arbetsgivaren kan vara van vid att hitta viss information på särskilda ställen. Det viktiga är att ansökan lockar mottagaren. 

Den säkraste formen för en bra ansökan är ett personligt brev på en sida och en tillräckligt precis meritförteckning på två sidor. 

En bra ansökan är 

 • visuellt attraktiv 
 • tydlig och felfri 
 • begriplig vid första genomläsningen – det framgår om den sökande uppfyller de yrkesmässiga kraven och personliga egenskaperna för jobbet. 

Bifoga ett följebrev till ditt e-postmeddelande. I följebrevet skriver du en hälsning, dina kontaktuppgifter och några korta rader om din kompetens. 

LinkedIn-profilen har ännu inte helt trängt undan det traditionella CV:t, men i många fall används tjänsten som ett komplement till CV i rekryteringsprocessen. LinkedIn fungerar också som en onlineversion av ditt CV även när du inte aktivt letar efter jobb. 

Med hjälp av en ansökningsmall kan du enkelt strukturera och informera om din kompetens och dina färdigheter. I ansökan 

 • närmar du dig ämnet i inledningen 
 • informerar om din kompetens och dina färdigheter i mittpartiet 
 • önskar ett personligt möte i avslutningen. 

Med en öppen ansökan eller ett marknadsföringsbrev söker du jobb som inte är offentligt utannonserade. Tänk på att begränsa beskrivningen av din kompetens – måla inte med en för bred pensel. 

 • Försök att bara lyfta fram den kompetens som passar uppgifterna du söker. 
 • Tänk efter vilka uppgifter du är intresserad av. 
 • Fundera på vilka av arbetsgivarens behov du kan uppfylla. 

Du kan även skriva en ansökan i ett e-postmeddelande. Tänk igenom e-postmeddelandet lika noga som om du gjorde en traditionell ansökan. Du kan använda mallen för en traditionell ansökan. 

I ämnesraden skriver du Ansökan och sedan titeln på jobbet du söker. 

 • Inled med en hälsning. 
 • En ansökan i brevform kan ha en mer berättande stil än en traditionell ansökan och avvika från dokumentstandarden. 
 • Nämn före avslutningsfrasen att CV har bifogats. 
 • Avsluta brevet med en hälsning och dina kontaktuppgifter. 

 • Digitala ansökningar via webbtjänster har speciella egenskaper. Rekryteraren kan söka i dem med hjälp av sökord, så titta i annonsen med vilka ord man beskriver jobbet och den sökandes egenskaper. Använd dessa nyckelord i din ansökan, men beskriv också din specialkompetens. 

  När du gör ansökan ska du 

 • läsa igenom anvisningarna om hur du fyller i ansökan 
 • skriva färdigt texten som ska anges i fälten för fritt formulerad text och kopiera in den i den digitala ansökan 
 • skriva ut ansökan åt dig själv 
 • uppdatera ansökan regelbundet om det är en öppen ansökan. 

Video-CV är ett nytt verktyg i jobbsökandet. Med en video kan du ge en mer allsidig bild av dig själv än med ett traditionellt CV. Ladda upp en kort video på 1–3 minuter i en kostnadsfri videotjänst och skicka länken till arbetsgivaren. 

Lär dig din presentation utantill utan att läsa från papper. Du kan till exempel 

 • beskriva din specialkompetens 
 • berätta om hur du är som person och om dina styrkor 
 • ge prov på dina språkkunskaper. 

En portfolio är en samling med dina bästa och viktigaste arbeten eller prestationer. Syftet med den är att ge arbetssökandet mervärde. Du kan sammanställa portfolion på olika sätt. Det kan vara en mapp, en portfölj, ett slutarbete eller en ritning, en fotokollektion, ett USB-minne eller en DVD-skiva. 

Inom kreativ formgivning ser man ofta portfolior, men de fungerar även inom många andra branscher. Portfolion för en kock skulle till exempel kunna innehålla recept som hen tagit fram själv, foton på maträtter och kundkommentarer. 

Det är bra att sammanställa en ny portfolio för varje sökomgång. Men gör inte portfolion för omfattande. 

Portfolion kan innehålla 

 • intyg, rekommendationer och bedömningar 
 • prov på olika arbetsuppgifter, till exempel i form av broschyrer, affischer, programblad eller tidningsartiklar 
 • vad som helst som hjälper dig att få jobbet. 

Du kan skicka portfolion till din arbetsgivare eller visa den på arbetsintervjun. Du kan också skicka en länk till portfolion, om den finns på nätet.  

Tänk inte på arbetsintervjun som ett ensidigt förhör, utan som en möjlighet för båda parter att lära känna varandra. För arbetsgivaren är arbetsintervjun ett sätt att testa hur väl du passar för uppgiften och arbetslaget, men det är också ett tillfälle för dig att bedöma om du passar in på företaget. Som arbetssökande glömmer man ofta bort sitt egen ansvar: genom att ställa frågor till den som intervjuar dig visar du att du är motiverad och genuint intresserad av jobbet. Nedan hittar du fler tips på hur du lyckas med traditionella intervjuer och videointervjuer. 

Om du har förberett dig väl kan du slappna av och vara dig själv under intervjun. Men lite nervositet skadar inte. 

Gör följande före intervjun: 

 • Skaffa information om arbetsgivaren. 
 • Påminn dig om vilket jobb du har sökt och vad det stod i annonsen. 
 • Friska upp minnet om din kompetens genom att gå igenom din meritförteckning. Förbered dig också på att berätta vad du kan behöva hjälp med i arbetet. 
 • Förbered dig på att berätta om anledningen till att du vill byta jobb, om luckor i ditt CV och om dina val i livet. 
 • Tänk efter vilka frågor du vill ställa om jobbet och arbetsgivaren. 

Ett positivt första intryck har stor betydelse i möten mellan människor. Klä dig till intervjun på ett sätt som passar arbetsuppgifterna och arbetsgivaren. Ta med ansökan, arbetsintyg, skolbetyg och en eventuell portfolio. Var på plats i tid. 

Under intervjun bedömer rekryteraren om du är genuint intresserad av jobbet och dina färdigheter och din kompetens. Under intervjun framgår framför allt din interaktionsförmåga och din inställning. Om du blir intervjuad av flera personer ska du ge alla lika mycket uppmärksamhet. 

Kom ihåg att ditt kroppsspråk och sätt att tala berättar mycket om dig. Lyssna på frågorna och tänk igenom dina svar i lugn och ro. Var ärlig när du svarar, men du behöver inte avslöja allt. 

En intervju består oftast av tre moment: 

 • Inledningsvis pratar man oftast om allmänna frågor – målet är att skapa en allmän bild av dig. 
 • Därefter vill man ta reda på hur motiverad du är. Frågorna handlar också om din karriär och förändringar i den. Dessutom vill de som intervjuar dig veta hur du är som person och vilka värderingar och inställningar du har. 
 • Avslutningsvis går man igenom praktiska frågor som rör jobbet, till exempel lönen, arbetstiden och när du ska börja jobba. Oftast får du veta hur rekryteringsprocessen kommer att gå vidare – vid behov kan du själv fråga om detta. 

Tänk igenom efter intervjun hur du tycker att du klarade dig. Vad gick bra och vad kan du förbättra? 

Om du inte blir vald ska du fråga arbetsgivaren eller rekryteraren vilka faktorer som var avgörande vid valet och varför de inte valde dig. 

Nedan finns en lista med frågor som är vanliga på arbetsintervjuer. Träna på att besvara dem. Ju mer du förbereder dig, desto säkrare känner du dig under intervjun. 

 • Berätta kort om dig själv. 
 • Beskriv din nuvarande eller senaste anställning. 
 • Varför söker du det här jobbet? 
 • Varför vill du byta jobb? 
 • Vilka är dina framtidsmål? 
 • Hur är du som kollega eller chef? 
 • Vilka viktiga lärdomar har du fått på dina tidigare arbetsplatser? 
 • Hur är din drömarbetsplats eller ditt drömjobb? 
 • Vilka är dina styrkor och svagheter? 
 • Hur hjälper dina styrkor dig att klara av ditt jobb? Vad har du gjort eller tänker du göra för att åtgärda dina svagheter? 
 • Vad motiverar dig som arbetstagare? 
 • På vilken slags arbetsplats trivs du? 
 • Vad anser du är en bra arbetsplats? 
 • Arbetar du helst ensam eller i grupp? 
 • Varför söker du ett jobb som inte motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning? 
 • Hur arbetar du under press? Ge ett konkret exempel. 
 • Kan du tänka dig att resa i jobbet? 
 • Kan du tänka dig att vara flexibel med arbetstiderna? 
 • Vilket är ditt löneanspråk? 
 • Vad har du lärt dig på dina tidigare arbetsplatser? 
 • Vilka prestationer är du extra stolt över? 
 • Varför ska vi välja just dig? 
 • Vad vill du veta om oss? 
 • Vem kan rekommendera dig? 
 • Om vi ringer till din referens, vad kommer hen att säga om dig? 

Du kan få flera liknande frågor och ordningen på frågorna kan kännas slumpmässig. I själva verket kanske den som intervjuar dig testar din stresstålighet. 

Det finns frågor som man inte behöver svara på under en arbetsintervju. Hit hör frågor om 

 • religion 
 • familjeförhållanden 
 • sexuell läggning 
 • politisk övertygelse. 

Utöver den personliga arbetsintervjun kan din kompetens och lämplighet för jobbet utredas även på andra sätt. 

Yrkeskompetensen kan bedömas med olika metoder, till exempel genom ett arbetsprov i simulerade arbetssituationer. Uppgiften kan också bestå av grupparbete eller ett litet framträdande. 

En psykologisk bedömning tar reda på eller förutser hur du klarar av arbetet genom att undersöka dina tankesätt, kunskaper, förmågor, egenskaper eller handlingsmönster. 

Genom den psykologiska bedömningen vill arbetsgivaren till exempel veta 

 • hur du löser problem 
 • hur du klarar av stress 
 • hur du interagerar med andra och vilken personlighet du har – alltså om du är en bra typ. 

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att testen baseras på tillförlitliga metoder och att testresultaten är felfria. De som utför testen måste ha rätt kompetens. 

Det bästa du kan göra för att förbereda dig för testen är att vara dig själv och gå till testtillfället med ett öppet sinne. Du har rätt att få en kopia av testrapporten eller muntlig respons om den. 

Uppdaterad: