Att anmäla sig som arbetslös arbetssökande 

Om du blir arbetslös eller dina studier avslutas och du inte har ett jobb, anmäl dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån genast, senast den första dagen du är arbetslös, via TE-tjänsternas e-tjänster.  

Med arbetslös arbetssökande avses utöver personer utan arbete även arbetssökande som är permitterade, har förkortad arbetsvecka eller står utanför arbetskraften.

Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort eller inte är finsk eller EU-/EES-medborgare kan du anmäla dig via telefonservicen eller genom att besöka TE-byrån.  

Om du söker arbetslöshetsförmån får du efter att du inlett jobbsökningen ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån eller en begäran om ytterligare upplysningar för utlåtandet. Det finns många faktorer som kan påverka din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Mer information om dessa hittar du i punkten om arbetssökandens rättigheter och skyldigheter. I TE-tjänsternas e-tjänster kan du svara på redogörelseförfrågan, se de arbetskraftspolitiska utlåtanden som getts och statusen för behandlingen av de redogörelser du gett.  

Mer information

Du kan ansöka om utkomstskydd för arbetslösa antingen från arbetslöshetskassan eller Fpa. Arbetslöshetsförmåner betalas endast under den tid du är arbetssökande hos TE-tjänsterna.  

Anmäl dig på nytt som arbetslös arbetssökande även efter en eventuell arbetskraftsutbildning eller efter en period med lönesubvention.  

Läs mer

Tjänster

Uppdaterad: