Arbetslöshet 

Om du vet att du kommer bli arbetslös bör du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-tjänsternas e-tjänster senast på din första arbetslöshetsdag. Du kan ansöka om utkomstskydd för arbetslösa hos FPA eller din arbetslöshetskassa. Läs Jobbmarknads tips och regler om jobbsökning. Logga in och skapa en egen profil. Via profilen kan arbetsgivare ta kontakt med dig direkt och du kan få rekommendationer om arbetsplatser.

kuvituskuva
  • Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande förblir i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen.  

  • Om du håller på att återvända till arbetslivet, inleda din karriär eller återhämta dig från sjukdom eller på annat sätt svåra tider, kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte vara lösningen för att komma igång med arbetet.  

  • Påverkar det att du har varit arbetslös länge eller att du har problem med hälsan din sysselsättning?   

Uppdaterad: