Arbetslöshet 

tyottomyys-aihesivu-2.jpg

Om du vet att du kommer bli arbetslös bör du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-tjänsternas e-tjänster senast på din första arbetslöshetsdag. Du kan ansöka om utkomstskydd för arbetslösa hos FPA eller din arbetslöshetskassa. Läs Jobbmarknads tips och regler om jobbsökning. Logga in och skapa en egen profil. Via profilen kan arbetsgivare ta kontakt med dig direkt och du kan få rekommendationer om arbetsplatser.

  • Om du blir arbetslös eller dina studier avslutas och du inte har ett jobb, anmäl dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån genast, senast den första dagen du är arbetslös, via TE-tjänsternas e-tjänster.  

  • Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande förblir i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen.  

  • Omställningsskydd kliver i bilden i det skedet när arbetstagare sägs upp på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Omställningsskydd är en tjänst, som erbjuder stöd till den som blir uppsagd.  

  • När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.  

  • Om du håller på att återvända till arbetslivet, inleda din karriär eller återhämta dig från sjukdom eller på annat sätt svåra tider, kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte vara lösningen för att komma igång med arbetet.  

  • Påverkar det att du har varit arbetslös länge eller att du har problem med hälsan din sysselsättning?   

Uppdaterad: