Permitterad 

Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande förblir i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen.  

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetssökande senast den första permitteringsdagen. Du kan anmäla dig redan innan permitteringen eller den förkortade arbetsveckan börjar.     

Permittering innebär ett tillfälligt avbrott i arbetet och löneutbetalningen medan anställningsförhållandet fortsätter gälla.     

Du kan permitteras från ditt anställningsförhållande antingen tills vidare eller för en viss tid. Permittering på heltid innebär att du inte har någon alls skyldighet att arbeta. Vid permittering på deltid förkortas din dagliga arbetstid eller arbetstiden per vecka. 

Om du blir eller har blivit permitterad tills vidare eller för en viss tid i över tre månader, ta noggrannt del av anvisningarna om hur ditt kundförhållande hos arbets- och näringstjänsterna framskrider efter att du anmält dig som arbetssökande.    

Om din permittering är tillfällig och varar högst tre månader behöver du troligtvis inte vår individuella expertservice. Om du ändå vill ha personlig service kan du själv ta kontakt med TE-tjänsterna.     

Under permitteringen får du arbetslöshetsersättning om du har anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån och om även övriga villkor för att få förmånen uppfylls. TE-tjänsterna ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsersättning under permitteringen till arbetslöshetskassan eller Fpa.   

Läs mer

Tjänster

Mer information

Uppdaterad: