Permitterad 

Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande förblir i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen.  

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetssökande senast den första permitteringsdagen. Du kan anmäla dig redan innan permitteringen eller den förkortade arbetsveckan börjar. Permittering innebär ett tillfälligt avbrott i arbetet och löneutbetalningen medan anställningsförhållandet fortsätter gälla.

Kom ihåg att du har rätt att få en skriftlig utredning över permitteringen på förhand. Arbetsgivaren måste meddela tidpunkten då permitteringen inleds, orsaken till den och dess uppskattade längd. Märk väl att du kan arbeta för en annan arbetsgivare under permitteringen. Om du hittar en ny arbetsplats och det är mer än en vecka kvar av permitteringen kan du säga upp dig utan uppsägningstid.

Du kan permitteras från ditt anställningsförhållande antingen tills vidare eller för en viss tid. Permittering på heltid innebär att du inte har någon alls skyldighet att arbeta. Vid permittering på deltid förkortas din dagliga arbetstid eller arbetstiden per vecka. 

Om du blir eller har blivit permitterad tills vidare eller för en viss tid i över tre månader, ta noggrannt del av anvisningarna om hur ditt kundförhållande hos arbets- och näringstjänsterna framskrider efter att du anmält dig som arbetssökande.    

Om din permittering är tillfällig och varar högst tre månader behöver du troligtvis inte vår individuella expertservice. Om du ändå vill ha personlig service kan du själv ta kontakt med TE-byrå.     

Under permitteringen får du arbetslöshetsersättning om du har anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån och om även övriga villkor för att få förmånen uppfylls. TE-byrå ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsersättning under permitteringen till arbetslöshetskassan eller Fpa.   

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du blir permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genom att följa anmälningsanvisningarna. Efter att du anmält dig får du information om huruvida du överförs till kund inom kommunförsöket.  Meddela om ändringar under permitteringen, till exempel när permitteringen upphör, din hemkommun. 

Läs mer

Tjänster

Mer information

Uppdaterad: