Omställningsskydd vid uppsägning

Omställningsskydd kliver i bilden i det skedet när du sägs upp på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker.

Målet med omställningsskyddet är att hjälpa dig framåt så snabbt och så smärtfritt som möjligt. Omställningsskyddet kan innehålla bl.a. betald ledighet för arbetssökning, utbildning under uppsägningstiden och uppgörandet av en handlingsplan tillsammans med TE-byrån. 
 
Omställningsskyddets mål är att hjälpa arbetstagaren framåt och göra förändringssituationen lättare för dig också. Åtgärdsmodellen innehåller effektiv information, en handlingsplan som gjorts upp tillsammans med personalen och möjlighet att hjälpa den uppsagda framåt.  

Rådgivning i frågor som berör omställningsskyddet fås via telefontjänsten och från sakkunniga inom omställningsskydd vid TE-byrån.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun dig råd i frågor som gäller omställningsskydd. Dessutom hjälper arbets- och näringsbyråns experter på omställningsskydd dig i omställningsskyddssituationer. Du har också tillgång till arbets- och näringsbyråns telefontjänster.

Tjänster

Mer information

Uppdaterad: