Jag behöver hjälp som stöder arbetsförmågan

Med arbetsförmåga avses vars och ens individuella förmåga att klara av arbetet. Arbetsförmågan påverkas bland annat av personens fysiska och psykiska resurser, attityder och kunskaper. 

Ibland behövs stöd och hjälp för att bedöma och ta upp arbetsförmågan. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan få stöd. Det viktigaste är att stödet ges på lämpligt sätt i rätt tid och omfattning. Du kan också få hjälp att fastställa din situation av företagshälsovården, vid hälsoundersökningen för arbetslösa och av TE-byråernas samordnare för arbetsförmågan.  

Det finns många olika typer av stöd och hjälp. Lönesubvention kan betalas till arbetsgivaren om de kommande arbetsuppgifterna är nya för dig och de även i övrigt främjar din sysselsättning också i framtiden. Lönesubvention kan också betalas till en arbetsgivare som anställer en person som är partiellt arbetsför på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Genom arbetsprövning kan man utreda hur belastande och lämpligt ett nytt arbete är med tanke på just din arbetsförmåga. Stödet kan beviljas till exempel för att ordna arbetsförhållandena så att arbetsplatsen görs tillgänglig till exempel för en person i rullstol 

Man kan också börja utreda arbetsförmågan genom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP).  

Tjänsterna för yrkesval och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning kan visa vägen om ditt nuvarande arbete eller yrke inte längre är lämpligt eller om det av annan orsak är dags att byta karriär.  

Om du är ung kan du besöka Navigatorn för att få hjälp med att fastställa arbetsförmågan.  

Vi har samlat dessa tjänster samt andra tjänster bland vilka du förhoppningsvis hittar den som passar ditt behov bäst på Jobbmarknad.  

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, hänvisar din hemkommun dig vid behov till en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Inom den sektorsövergripande samservicen utarbetar din hemkommun tillsammans med dig en sektorsövergripande sysselsättningsplan. 

Tjänster

Mer information

Uppdaterad: