Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

TYP är en modell där TE-byrån, kommunen och Fpa tillsammans söker en lösning på din situation och erbjuder hjälp.

Om du inte har arbetat på länge kan du få möjlighet att delta i sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, det vill säga TYP. TYP kan vara precis rätt service för dig, om dina svårigheter att hitta sysselsättning inte endast beror på brist på arbetsplatser eller kompetens, utan du har dessutom problem med anknytning till livskontrollen eller begränsad funktionsförmåga. Du kan också få hjälp om du av andra orsaker har nedsatt arbetsförmåga.  

TYP är en modell där TE-byrån, kommunen och Fpa tillsammans söker en lösning på din situation och erbjuder hjälp. Du får med andra ord service av flera olika myndigheter på en och samma plats. Via TYP kan du få social- och hälsovårdstjänster, arbetskraftstjänster och rehabiliteringstjänster som passar just dig. Ni kan också fundera på möjligheterna till utbildning eller till exempel att delta i arbetsverksamhet.  

TE-byrån, kommunen eller Fpa hänvisar dig till samservicen. Du kan också fråga TE-byrån om hur du får tillgång till servicen.  

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, hänvisar din hemkommun dig vid behov till en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Inom den sektorsövergripande samservicen utarbetar din hemkommun tillsammans med dig en sektorsövergripande sysselsättningsplan. 

Mer information

Uppdaterad: