Den permitterades utkomstskydd

Du kan få utkomstkydd för arbetslösa under permitteringstiden. Anmäl dig till TE-byrån som arbetssökande så att TE-byrån kan ge ett utlåtande om din rätt till utkomstskydd. Efter det kan du ansöka om utkomstskydd från FPA eller arbetslöshetskassan. 

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du blir permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genom att följa anmälningsanvisningarna. Efter att du anmält dig får du information om huruvida du överförs till kund inom kommunförsöket.  Meddela om ändringar under permitteringen, till exempel när permitteringen upphör, din hemkommun. 

Läs mer

Uppdaterad: