Utkomstskydd för invandrare

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån.

För att kunna registrera dig som arbetssökande måste du vara EU/EES-medborgare, familjemedlem till en EU/EES-medborgare eller ha uppehållstillstånd. Om det står i uppehållstillståndet att du endast får arbeta hos en viss arbetsgivare, kan du inte registreras som arbetssökande. Andra begränsningar som antecknats i uppehållstillståndet, såsom att du endast får arbeta inom ett visst yrkesområde, hindrar inte registreringen som arbetssökande.

Om du redan har arbetserfarenhet i Finland och blir arbetslös eller permitterad kan du få arbetslöshetsdagpenning. Om du har anslutit dig till en arbetslöshetskassa, betalas arbetslöshetsdagpenningen av din arbetslöshetskassa. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa, betalas dagpenningen av FPA. Arbetslöshetskassorna och FPA kontrollerar att arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls. Om det inte uppfylls eller du har fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden, dvs. 300/400/500 dagar, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Om du ännu inte har tillräcklig arbetserfarenhet i Finland kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Observera dock att du inte kan få arbetsmarknadsstöd om du har ett tillfälligt B-uppehållstillstånd.

Utkomstskyddet för arbetslösa påverkas också av om du har rätt till socialskydd i Finland. FPA beslutar om rätten till socialskydd i Finland.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du har varit kund inom kommunförsöket och din arbetssökning har avbrutits kan du kontakta din hemkommun eller arbets- och näringsbyrån. Då bedöms om du kan registrera dig som arbetssökande på nytt. 

Tjänster

Läs mer

Mer på webben

Uppdaterad: