Utkomstskydd för arbetslösa 

Utkomstskyddet ersätter ekonomiska förluster på grund av arbetslöshet.

För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande. När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande får du ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till förmån eller en begäran om ytterligare upplysningar för utlåtandet, om du söker utkomstskydd för arbetslösa.  

Tjänster

Ansök om utkomstskydd

Ta reda på om ditt utkomstkydd betalas av arbetslöshetskassan eller Fpa. Olika former av arbetslöshetsförmåner är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. 

  • Om du är medlem i ett fackförbund och därmed i en arbetslöshetskassa eller enbart i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos kassan.
  • Om du inte hör till en kassa ansöker du om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Fpa.

Ansök om utkomstskydd för arbetslösa från din första dag som arbetslös.

Du kan få förhöjd förmån om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Deltagandet i tjänsten ska då finnas med i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter den.  

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Även kommunen kan vid behov göra en begäran om utredning som du enklast kan besvara i Mina e-tjänster. 

Tjänster

Läs mer

Uppdaterad: