Utkomstskydd för löntagaren

Som löntagare arbetar du i anställningsförhållande eller tjänsteförhållande och kan ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa om du blir arbetslös.

För att du kan beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts att:

  • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande
  • din jobbsökning är giltig
  • du söker arbete på heltid.  

Arbetslöshetsförmåner är tjänster mot vederlag. Det innebär att du är beredd att:

  • ta emot arbete eller utbildning som du blir erbjuden
  • delta i tjänster som främjar dina sysselsättningsmöjligheter.

Arbetsförhållandets längd kan ha betydelse

Hur länge du jobbat och varför du blivit arbetslös kan påverka din arbetslöshetsersättning.

Jobb under två veckor

Meddela betalaren av arbetslöshetsersättningen om att arbetet tagit slut. 

Om du tar emot ett arbete, som varar i högst två veckor kan du ha rätt till jämkad dagpenning.

Jobb över två veckor

Meddela TE-byrån via e-tjänsten eller genom att ringa till telefonservicen för personkunder. Om arbetet är deltidsarbete, kan du ha rätt till jämkad dagpenning. Om arbetet är heltidsarbete och dröjer över två veckor, har du inte rätt till utkomstkydd för arbetslösa.

Du kan fortsätta som arbetssökande eller sluta din arbetsansökan hos TE-byrån

Om du slutar din arbetsansökan har du inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Du kan ha rätt till jämkad dagpenning, ifall arbetet är på deltid.

Om du fortsätter som arbetssökande, utreder TE-byrån din rätt till utkomstkydd. För att bevara rätten ska du söka heltidsjobb och hålla din arbetsansökan i kraft.Som arbetssökande kan du ha rätt till utkomstkydd under de fyra första månaderna av ny företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete.

Om arbetet tar slut

Oberoende av hur länge ditt arbetsförhållande varat, kan det vara meningsfullt varför arbetet slutat. Om ditt kontrakt var tidsbundet, har du rätt till utkomstskydd ifall alla andra villkor fylls. Om ditt arbetet tagit slut av din egen begäran, utreder TE-byrån din rätt till utkomstskydd.

Gör så här om ditt arbete börjar eller slutar

Anmäl TE-byrån om alla förändringar ifall du är kund på TE-byrån. Enklast gör du det via Mina e-tjänster. Anmäl också ifall du kommer att ansöka utkomstskydd för arbetslösa. TE-byrån ger vid behov ett nyt utlåtande. Märk att för att kunna söka utkomstkydd ska din arbetsansökan vara i kraft.

Frivillig- och talkoarbete

Du kan utföra frivillig- och talkoarbete utan att förlora din arbetslöshetsförmån när arbetet i enlighet med lagen för utkomstskydd för arbetslösa är oavlönat, sedvanligt allmännyttigt frivillig- och talkoarbete. Det får inte heller hindra dig från att ta emot heltidsarbete.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Även kommunen kan vid behov göra en begäran om utredning som du enklast kan besvara i Mina e-tjänster. Läs mer på Kommunförbundets sidor.

Tjänster

Läs mer

Uppdaterad: