Instruktioner när arbetet inleds och avslutas

Behöver du meddela TE-tjänsterna eller den som betalar ut utkomstskyddet om att du inleder eller avslutar ett arbete? Situationen beror på om anställningsförhållandet är över eller under två veckor långt.

När du är kund hos arbets- och näringsbyrån ska du alltid meddela arbets- och näringsbyrån om förändringar i din arbetssituation. Det gör du enklast i Mina e-tjänster på arbets- och näringsbyrån webbplats.

Meddela också arbets- och näringsbyrån om du har för avsikt att ansöka om utkomstskydd för arbetslösa efter ändringen. Arbets- och näringsbyrån gör då vid behov ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Observera att utkomstskyddet för arbetslösa endast kan betalas till dig för den tid då du är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och söker heltidsarbete. En arbetssökande som får invalidpension som delpension behöver inte söka heltidsarbete. 

Arbetsförhållande:  

 • Meddela instansen som betalar ut arbetslöshetsförmånen att du fått sysselsättning.  

Företagsverksamhet:  

 • Meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att du fått sysselsättning.  

 • Meddela också TE-byrån att du fått sysselsättning om TE-byrån tidigare ansett att din företagsverksamhet är en bisyssla och din företagsverksamhet utvidgas eller du inte är säker på hur länge företagsverksamheten kommer att pågå. Du kan göra anmälan per telefon genom telefonservicen för personkunder. 

Arbetsförhållande och företagsverksamhet:   

 • Meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att sysselsättningen upphört.  

Arbetsförhållande och företagsverksamhet:  

 • Meddela TE-byrån genom e-tjänsterna eller per telefon genom telefonservicen för personkunder att du fått sysselsättning.   
 • Meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att du fått sysselsättning.  

Om du så vill kan du fortsätta som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån eller avsluta arbetssökandet helt.  

 • Om du slutar söka arbete har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.  
 • Om du fortsätter som arbetssökande utreder TE-byrån din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. För att du ska få utkomstskydd för arbetslösa krävs bland annat att du håller din arbetssökning i kraft och söker heltidsarbete som motsvarar din arbetsförmåga.   
 • En arbetssökande kan utan hinder av företagsverksamheten och sysselsättningen genom eget arbete ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa under fyra månader, om den nya verksamheten inletts då personen var arbetslös. En arbetssökande kan ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa, om det är fråga om en deltidsanställning som varar över två veckor.  

Arbetsförhållande och företagsverksamhet:  

 • Om din arbetssökning inte är i kraft ska du anmäla dig som arbetssökande genom att inleda arbetssökningen genom e-tjänsterna. Om du inte kan använda e-tjänsterna kan du i stället ringa till TE-byråns telefonservice för personkunder.  
 • Om din arbetssökning redan är i kraft ska du meddela att situationen ändrats genom e-tjänsterna eller per telefon genom telefonservicen för personkunder.  
 • TE-byrån utreder din rätt till utkomstskydd för arbetslösa och ber dig vid behov att lämna in intyg om din företagsverksamhet eller ditt arbetsförhållande.  

Mer information

Läs mera

Uppdaterad: